داری ؟؟؟؟ یا نداری؟؟؟؟؟

IL-2

Well-known member
درود ...

چجوری باید جواب بدیم ؟!!!!!!!!!!!!!! کمک کمک ...


دارم ؟ ندارم ؟

دلی مخصوص سوزوندن :: ؟ نوپـــــــــــ ...


دلی سوخته ؟ دل سوزون ؟ .... فکنیم ///....

سوزان ــه فقط ::: شیکسته نی ها ...

آلن ؟

نمیدونم...

دندون درد؟؟
 
بالا