ثبت برند و زعفران و مدارک مورد نیاز

زعفران دارای طرافداران بسیاری در بازارهای داخلی و خارجی می باشد، در چند بخش اعمم از کاشت و برداشت، آماده سازی و عرضه و فروش، صادرات و غیره ایجاد اشتغال نموده است و همچنین افراد بسیاری به تولید و عرضه این محصول در بازارهای داخلی و خارجی مشغول می باشند. ثبت برند برای تولید و عرضه این محصول بسیار ارزشمند است و به کسب جایگاه بهتر در بازار کمک بسیاری می کند.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند زعفران
1- تکمیل کردن دو نسخه اظهارنامه علامت
2- ارائه مدارک هویت متقاضی
الف) فتوکپی شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی
ب)آخرین روزنامه رسمی، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء اشخاص حقوقی
3- مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضاء توسط نماینده قانونی انجام شود مدارک آن ضمیمه باید شود.
4-ده نمونه گرافیکی با تصویرازعلامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
5-در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
6- ارائه مدارک مبنی بر فعالیت در رشته مربوط مثل: جواز اعلامیه تأسیس از وزارت صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا پروانه کسب و …
 
آخرین ویرایش:
بالا