تنظیم تعادل جنسیتی پرستاران از اولویت‌های معاونت پرستاری است

Persian-Masoud

New member
معاون پرستاری وزیر بهداشت، تنظیم تعادل جنسیتی پرستاران را از اولویت های معاونت پرستاری دانست و اجرای کامل قانون ارتقاء بهره وری را منوط به رفع کمبود نیروی پرستار در کشور عنوان کرد.تنظیم تعادل جنسیتی پرستاران از اولویت‌های معاونت پرستاری است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری به نقل از ایسنا، محمد میرزابیگی در مراسمی با حضور پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به قانون ارتقاء بهره‌وری پرستاران اشاره کرد و ادامه داد: در یکی از بندهای این قانون آمده است که پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است و مشاغل کارکنان بالینی بیمارستان‌های روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده 16 قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی از جمله مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه برای اجرای این قانون باید صبر کرد تا مسئله کمبود نیرو رفع شود و سپس از امتیازات مشاغل سخت و زیان آور استفاده کرد، گفت: در غیر این صورت راه‌های دیگری نیز وجود دارد، مثلا می‌توان این قانون‌ها را برداشت و برای این کار از مشاوران حقوقی سازمان نظام پرستاری استفاده کرد.

وی موضوع سلامت را اولویت نخست کشور دانست و ادامه داد: پرستاران همواره نقش مهمی در تامین سلامت جامعه بر عهده داشته و دارند.

میرزابیگی به بازنشستگان پرستاری اشاره کرد و گفت: کمیته‌هایی در این خصوص تشکیل و تلاش شده است که در چارچوب قوانین بازنشستگی کشوری به پرستاران بازنشسته خدمت‌رسانی شود.

وی به سطوح خدمتی پرستاران در سه بخش دانشگاهی، غیردانشگاهی و جامعه اشاره کرد و ادامه داد: خدمات دانشگاهی در بخش آموزشی، خدمات غیردانشگاهی در بخش تامین اجتماعی و خدمات جامعه در خدمت‌رسانی به مردم در منازل تقسیم بندی می‌شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به چالش‌های موجود معاونت پرستاری وزارت بهداشت، افزود: عدم توازن بین آموزش و خدمات بالینی، وجود آسیب‌های شغلی ناشی از فرسودگی‌های زود هنگام و نقایص محیط کار، بیماری‌های واگیردار، ارتباط با بیماران روانی و خشونت علیه پرستاران،عدم نظارت تخصصی بر مراقبت‌های پرستاری بخش غیردانشگاهی و غیردولتی و عدم توازن جنسیتی پرستاران متناسب با نظام ارایه خدمت از جمله چالش‌های موجود این معاونت است.

وی به برنامه‌های عملیاتی معاونت پرستاری اشاره کرد و ادامه داد: تهیه و تدوین سند عرضه و تقاضای نیروهای گروه پرستاری، اجرای طرح دانشجویی در بالینی، جذب نیرو از طرق مختلف، جبران مرخصی زایمان، پیگیری سایر راهکارهای کوتاه مدت، تبیین و به کارگیری سیاست‌های ماندگاری گروه پرستاری در مناطق مختلف کشور، ایجاد انگیزه‌های آموزشی برای مناطق محروم و برنامه‌ریزی برای تنظیم ظرفیت پذیرش دانشجویان (تعادل و توازن جنسیتی) از جمله برنامه‌های عملیاتی معاونت پرستاری است.

میرزابیگی، بازنگری آموزش پرستاری به صورت کارآمد و بالینی، بازنگری در سیاست‌های تحصیلات تکمیلی و رویکرد بالینی، بازتعریف و اجرای طرح هیئت علمی بالینی پرستاری، اجرای استانداردهای خدمتی و به کارگیری راهنماهای بالینی به صورت نرم افزاری با استفاده از فناوری‌های روز (هم‌اکنون در حال اجراست)، بازنگری اساسی لباس پرستاران با نظر عموم پرستاران و ارزیابی مدیران پرستاری از نگاه عموم پرستاران با روش‌های نتیجه بخش را از دیگر برنامه‌های عملیاتی معاونت پرستاری وزارت بهداشت دانست.
 
بالا