بازرسی گوشت

TaTi

مدیر بخش
بازرسی قبل از کشتار

در این نوع بازرسی باید حیوانات سالم از غیر سالم تشخیص داده شود .
این بازرسی از حداکثر 24 ساعت قبل از کشتار تا چند دقیقه قبل از کشتار معمولا" در سالن انتظار ،‌در محلی که دام ها آرام و درحال استراحت هستند ،‌انجام میشود .
این بازرسی 50درصد عملیات بازرسی گوشت را شامل می شود و علاوه بر اینکه کمک موثری در تشخیص بسیاری و عوارض در هنگام بازرسی پس از کشتار می نماید ، تشخیص بعضی از بیماریها از جمله هاری ،‌کزار ، تب شیر ، (b.s.e) و بعضی مسمومیت ها که در لاشه هیچ علامتی ندارند و در بازرسی پس از کشتار قابل تشخیص نمی باشند را ممکن می سازد .

در بازرسی قبل از کشتار نیازی به مقید کردن و معاینه دقیق دام ها نیست و معمولا" با مشاهده سالم بودن دام تشخیص داده می شود .

دام سالم سرحال و کنجکاو بوده و دارای چشم های براق موهای صاف و پوزه مرطوب می باشد .
نشخوار می کند و بدنش دارای تقارن دو طرفه است .
ترشحی از بینی ،‌دهان ، چشم ،‌واژن و مقعد ندارد و تنفش طبیعی و آرام است .

اما دام غیر سالم بیحال است و چرت می زند ، نشخوار نمی کند و معمولا" علائمی از بیماری مثل اسهال ، نفخ ،‌عطسه یا سرفه ،‌لنگش ،‌ترشحات چرکی یا خونی از دهان ،‌بینی،‌مقعد یا واژن ،‌عدم تعادل ،‌لاغری شدید ،‌تنفس غیر طبیعی و .... را نشان می دهد .

دربازرسی قبل از کشتار دام ها به سه دسته تقسیم می شوند.
1- دام های سالم که جهت کشتار روانه کشتارگاه می شوند .
2- دام های دارای عوارض و بیماری های غیر مهم مثل موضعی ، شکستگی ها ،‌تورم پستان بدون تب ،‌آبسه های موضعی و سطحی .... اینگونه دام ها باید جهت کشتار به کشتارگاه اضطراری فرستاده شوند ودر صورت عدم وجود کشتارگاه اضطراری باید در آخر خط کشتار ،‌کشتار شوند .
3- دام های تب دار و دام هائی که دارای عوارض و بیماریهای عفونی و خطرناکی مثل یرقان ، شاربن ،‌هاری ،‌مسمومیت ،‌کزاز ،‌طاعون ،‌لاغری شدید ، شاربن علامتی ، اغماء‌و .... هستند ،‌اینگونه دام ها بایستی درمان شده یا معدوم گردند و به هیچ عنوان نباید به داخل خط کشتار فرستاده شوند .

توجه :
دامی که به تازگی به آن دارو تزریق شده ،‌نباید کشتار شود و در صورتیکه دربازرسی قبل از کشتار تشخیص داده شود باید از ذبح دام جلوگیری نمود و با تحقیق نوع دارو را مشخص کرد و با توجه به نوع دارو ، ذبح دام را چند روزی به تاخیر انداخت و در صورتی که پس از کشتار متوجه تزریق دارو به دام شدیم ،‌انجام آزمایشات مربوطه قضاوت نهائی را مشخص می نماید .

بسیاری از بیماری ها در بازرسی قبل از کشتار تا حدودی قابل تشخیص هستند ،‌از جمله شاربن، شاربن علامتی ،‌بعضی تومورها ،‌پنومونی حاد ، تب شیر ،‌لیستریوز ،‌شبه هاری،‌هاری ،‌کزار ،‌دیفتری گوساله ها ،‌آبله گاوی ،‌اسهال های عفونی ،‌آرتریت و عفونت های سم ،‌جفت ماندگی ،‌عفونت پستان و رحم،‌لاغری شدید ،‌سل ،‌بعضی مسمومیت های گیاهی یا شیمیائی ،‌یرقان ، جرب یا گال ،‌قارچ های پوستی ، عفونت های نای و بینی گاوان (ibr)تب نزله ای بدخیم (mcf)،‌تب برفکی (fmd)و....
 

TaTi

مدیر بخش
بازرسی بعداز کشتار

1- قبل از پرداختن به بازرسی پس از کشتار لازم است گزارش معاینات قبل از کشتار ملاحظه شود .
2- این بازرسی باید بلافاصله بعد از کشتار انجام شود ،‌چون اگر از کشتار دام بگذرد عضلات لاشه سفت شده و بازرسی آن مشکل می شود .
3- درموقع بازرسی قسمتهای مختلف هردام شامل لاشه،‌سر واحشاء‌بایدمشخص بوده و همراه هم در اختیار بازرس قرار گیرند.
4- در صورتی که در محل بازرسی برای تامین روشنائی از لامپ استفاده می شود باید از انواعی استفاده شود که تغییری در رنگ لاشه و احشاء ایجاد ننماید .
5- در حین بازرسی بعد از کشتار باید از ایجاد برشهای بی مورد و اضافی در لاشه خودداری شود ،‌زیرا این امر باعث ورود میکرب ها به داخل لاشه و آلودگی آن می شود .
6- در کشتارگاه باید آب گرم و سرد پر فشار جهت شستشو وجود داشته باشد ، آب گرم باید 80درجه سانتی گراد حرارت داشته باشد ،‌زیرا در این حالت چربی ها شسته شده و بسیاری از میکروب ها از بین می روند همچنین باید در قسمت های مختلف کشتارگاه دستشوئی و صابون جهت شستشوی دست و وسائل کارگران وجود داشته باشد .
7- قسمت های آلوده کشتارگاه مثل محل نگهداری پوست و احشاء‌،‌محل تخلیه محتویات شکمبه و روده ها ،‌حمام و توالت باید خارج از سالن اصلی کشتارگاه تا آلودگی به داخل کشتارگاه راه نیابد .
8- کیست ها و آبسه ها نباید روی لاشه برش داده شوند زیرا لاشه را آلوده میکنند در صورت لزوم لمس شوند و بعد از جدا شدن از لاشه برش داده شوند .عملیات بازرسی پس از کشتار شامل مشاهده ،‌ملامسه ، بوئیدن ( در موارد ضروری و بی خطر مثل بوی ادرار بوی استن و ..... )‌و برش دادن است .
 

TaTi

مدیر بخش
بازرسی قلب

1- مشاهده سطح پریکارد جهت پربکاردیت ، آبسه ، کیست ،‌و تومورها
2- برش طولی بطن های چپ و راست و دیواره بین دو بطن به ویژه جهت سستی سرکوس بویس


نکات مهم وقابل توجه

1- وجود خونریزی پتشی روی اپی کارد ،‌معمولا" نشانه بیماری های تب دار میباشد
2- در بطن چپ دام سالم در صورتی که خونگیری خوب انجام شده باشد خون وجود ندارد وجود خون لخته شده در بطن چپ نشانه خستگی ،‌تب ، نارسائی شدید قلبی ، مسمومیت و یا اغماء‌دام در هنگام کشتار و یا خونگیری ناقص پس از کشتار است .
3- شل بودن عضله قلب هنگام بازرسی نشان دهنده بیماریهای عفونی تب دار ،‌خستگی ,یا بیماری های مزمن تحلیل برنده می باشد .
 

TaTi

مدیر بخش
بازرسی کبد

1- مشاهده و ملامسه کبد به ویژه جهت اکتینوباسیلوز ،‌آبسه و کیست هیداتید
2-برش مجاری صفراوی جهت انگلهایی مثل فاسیولا هپاتیکا,دیکروسلیوم,لینگواتولاسراتا ومرحله لاروی انگل ازوفاگوستوموم
3- برش پارانشیم کبد مخصوصا" جهت سیسی سرکوس بویس
4- برش غدد لنفاوی پورتال
 

TaTi

مدیر بخش
بازرسی دستگاه گوارش

1- ملامسه نگاری ( رتیکولوم ) جهت جسم خارجی trp
2- برش غدد لنفاوی مزانتر در مناطقی که بیماری سل وجود دارد و نیز جهت بیماری یون
3- مشاهده روده ها جهت انتریت (‌روده ها متورم و پرخون می شود ) اسهال و همچنین بیماری یون که دیواره روده ها کلفت و چین خورده میشوند .


بازرسی کلیه

معمولا" کلیه ها تا آخرین مرحله بازرسی از لاشه جدا نمی شوند و در اتمام عملیات بازرسی از روی لاشه برداشته می شوند ،‌جهت بازرسی کلیه ها نیازی به برش دادن نیست و تنها مشاهده و ملامسه صورت می گیرد ،‌کلیه ها جهت نفریت ،‌آبسه و کیست و سل و .... بازرسی می شوند . هر گونه تغییر رنگ و تغییر اندازه باعث حذف کلیه ها می شود .
توجه :
اگر در کلیه ضایعات سلی مشاهده شود کل لاشه باید حذف شود.


بازرسی طحال

مشاهده و ملامسه می شود خصوصا" برای بیماریهای شاربن وسل در هرحالت طحال باید حذف شود.
 

TaTi

مدیر بخش
بازرسی رحم

مشاهده و در صورت لزوم ملامسه می شود. چرکی بودن رحم از روی سطح آن معلوم است و نیازی به برش دادن ندارد در لاشه های آبستن مشکوک به بروسلوز باید بدون برش دادن رحم را از بالای سرویکس قطع نموده و خارج ساخت (‌با دستکش ) رحم به طور کلی حذف می شود .

جنین به دلیل احتمال داشتن آلودگی های میکروبی (‌بروسلوز ،‌سالمونلوز؛لیستریوزو...) و کم بودن ارزش غذائی ( بیش از 90 درصد وزن بدن جنین را آب تشکیل می دهد )‌و همچنین فقیر بودن از نظر گلیکوژن و عدم تولید اسید لاکیتک در لاشه باید حذف شود و مصرف آن از نظر بهداشتی ممنوع است .


بازرسی پستان

تنها مشاهده می شود و باید از برش آنها حتی در دام سالم خودداری شود .
زیرا موجب آلودگی لاشه می شوند .
پستان ها به طور کلی حذف می شوند ، غدد فوق پستانی نیز جهت ضایعات سل برش داده می شوند . بیضه ها نیز به طور کلی حذف می شوند و نیازی به بازرسی ندارند .


بازرسی لاشه

در گاو در مرحله اول باید لاشه شقه شود تا علاوه بر تسهیل کار بازرسی ، سطح بریده شده استخوان ها قابل دیدن باشد ، بازرسی لاشه شامل موارد زیر است :
1- مشاهده سطح خارجی وداخلی لاشه ، سطح عضلات ،پریتونیوم,‌دیافراگم ، پرده جنب و محوطه لگنی جهت پرخونی ، خونریزی ، هیپودرما ,محل تزریق دارو ، تومورها ،‌زردی ،‌آبسه ،‌لاغری و انواع تغییر رنگ ها


توجه:

در دام های تب دار و نیز دام هائی که به صورت ناقص خونگیری شده اند سیاه رگهای بین دنده ای ،‌پرخون و تیره رنگ هستند .
مشاهده سطح استخوان های بریده جهت سل استخوانی ،‌کیست ها و آبسه ها
ملامسه ودرصورت لزوم برش غدد لنفاوی پیش کتفی(prescapular )،پشت رانی(precrural)وپشت رانی(popliteal) وایلیاک(iliac)
برش عضله(triceps bronchi) برای دیدن سیستمی سرکوس بویس
 

TaTi

مدیر بخش
بازرسی پس از کشتار در گوسفند و بز


بازرسی بعد از کشتار در گوسفند شبیه گاو ولی سطحی تر از آن است و شامل موارد زیر است.

1-بازرسی ( مشاهده و ملامسه ) سطح داخلی و خارجی لاشه ،‌عضلات شکم و قفسه صدری ،‌دیافراگم وپریتونیوم ومحوطه لگنی جهت پرخونی ،‌تب ،‌خونگیری ناقص ،‌زردی ،‌انگل هیپودرما و سارکوسیست
توجه :
در گوسفند سطح داخلی مری محل مناسبی برای دیدن انگل سارکوسیست می باشد ،‌معمولا" برای دیدن این انگل پس از بازرسی احشاء‌داخلی باید به سراغ عضلات (‌خصوصا" عضلات قفسه صدری ، شکم و دیافراگم ) و مری رفت.

2-بازرسی ریه ها
شامل مشاهده و ملامسه ریه ها و غدد لنفاوی مربوطه است جهت پنومونی ، ادنوماتوز ( یکی از ضایعات توموری شکل در ریه که در آن ریه چند برابر شده و از حالت اسفنجی به حالت پارانشینی در می آید ) ، کیست ها ،‌آبسه ها ،‌ضایعات انگلی و...

3-بازرسی کبد
که شامل مشاهده و ملامسه کبد و غدد لنفاوی مربوطه است جهت کیست هیداتید ،‌انگل فاسیولا هیاتیکا ،‌دیکرو سلیوم و سیستی سرکوس تنیوکولیس

4-ملامسه غدد لنفاوی پیش کتفی ،‌پیش رانی ، پس رانی ( واقع در محل اتصالSacrum و آخرین مهر ه کمری ) و فوق پستانی در دام های ماده ومغابنی سطحی در دام های نر جهت ضایعات مختلف

5-بررسی و ملامسه مفاضل جهت آرتریت

6-مشاهده وملامسه قلب جهت پرخونی،‌اپیکاردیت،‌آبسه ها وکیست هابخصوصCysticercus Ovis،‌اگر این انگل درقلب دیده شودقلب حذف میشود
 

TaTi

مدیر بخش
در گوسفند و بز نیازی به برش دادن غدد لنفاوی نمی باشد و تنها مشاهده و ملامسه صورت می گیرد .


مهمترین ضایعات عمومی پاتولوژیک


تب

علائم تب در لاشه عباتند از :
1- پرخونی عروق خونی خصوصا" سیاه رگها و عروق بافت همبند زیر جلدی
2- لاشه ظاهری پرخون دارد و رنگ گوشت قرمز تیره می باشد و چربی های زیر پوست صورتی رنگ به نظر می رسد .
3- اندام های داخلی مثل کبد ،‌کلیه ها و قلب دچار تغییرات و ضایعات مختلفی هستند
4- جمود نعشی در لاشه رخ نمی دهد و یا سریعا" ایجاد شده و زود از بین می رود .
قضاوت :
حذف کلی لاشه و احشاء‌


خونگیری ناقص

به علل مختلف از جمله کشتار غلط ،‌تلف شدن دام در مرحله بیهوشی ،‌نفخ شدید دام قبل از کشتار و کشتار دام در حالت اغماء‌یا خفگی به وجود آمده و علائم آن عبارتند از پرخونی عروق زیر جلدی ،‌تیرگی گوشت ، پرخونی اندام های داخلی ،‌وجود خون درعروق خونی بین دنده ای و وجود لخته خون دربطن چپ


تفاوت تب وخونگیری ناقص

درلاشه های تب دار معمولا"‌ضایعاتی در اندام های داخلی از جمله کبد وجود دارد و گاهی نقاط خونریزی روی قلب دیده می شود
قضاوت:
در صورت مصرف سریع گوشت اجازه مصرف داده می شود در غیر اینصورت باید از مصرف لاشه خودداری شود زیرا خون محیط مناسبی برای رشد و تکثیر انواع میکروبها در لاشه می باش به اینگونه لاشه ها باید مهر درجه دو زده شود تا سریعا" مصرف شوند
 

TaTi

مدیر بخش
تورم ابریCludy Suelliny

یک تخریب اولیه بافتی است و معمولا"،‌در کبد ،‌کلیه و گاهی عضلات ایجاد می شود ،‌عضو مبتلا بزرگ شده ، رنگ پریده و نرم تر می شود و لایه سروزی یا کپسول آن کدر می گردد ودرحالت پیشرفته شبیه بافت پخته شده می شود جهت تشخیص, کبد را روی میز قرار داده و چند برش عرضی به آن می دهیم در بافت مبتلا لبه های برش از هم باز می شود ولی دربافت سالم لبه ها از هم فاصله نمی گیرد .
قضاوت:
تورم ابری دال بر یک حالت اختلال عمومی و سپتیک در دام است معمولا" اندام های مبتلا را حذف نموده و در بقیه قسمت های لاشه به دنبال ضایعه اصلی به جستجو و بازرسی دقیق می پردازد


تغییرات چربی Fatty Changs

تغییرات چربی دو نوع است:
1- فیزیولوژیک:این حالت در اثر مصرف غذاهای پرچربی ایجاد می شود و تنها در کبد یده میشود ( کبد بزرگتر ، سنگین تر و مقداری متورم است و لبه های آن گرد شده و کپسول درخشنده و طبیعی دارد ) و در صورتی که کبد را برش دهیم لبه های برش از هم فاصله می گیرند و پارانشیم کبد چرب است
قضاوت:
اگر لاشه مسئله دیگری نداشته باشد مصرف آن و مصرف کبد بلامانع است.

2- پاتولوژیک :معمولا" به دنبال تورم ابری به وجود می آید در این حالت عضو مبتلا رنگ پریده بوده و در ملامسه حالت چرب و گریسی داشته و شکننده است و دارای کپسول تیره و چروکیده می باشد بافت کبد در این حالت چروکیده و کوچک تر می شود
قضاوت :
حذف عضو مبتلا و دقت بیشتر در بازرسی لاشه


نکروز

بافت نکروز رنگ پریده بوده و شبیه بافت پخته می باشد
قضاوت:
حذف بافت مبتلا و دقت بیشتر در بازرسی لاشه

 
آخرین ویرایش:

TaTi

مدیر بخش
کم خونی

اگر همراه با لاغری ،‌خونشاش و زردی باشد ،‌کل لاشه حذف می شود در غیر اینصورت لازم است آزمایشات باکتریولوژی یا شیمیائی انجام شود


ادم یا خیز

وجود مایع در حفرات بدن و یا فضای بین سلولی را خیز گویند
قضاوت :
در صورت وجود مایع در بافت های زیر جلدی و بافت های همبند باید کل لاشه حذف شود در آسیت ( وجود مایه در حفره شکمی ) و هیدروتراکس ( وجود مایع در قفسه صدری ) اکر لاشه لاغر باشد باید حذف شود ودر صورتی که وضعیت لاشه خوب باشد 24-12 ساعت آن را نگه می دارند اگر سطح لاشه و پرده جنب و پریتونیوم خشک شده باشد قابل مصرف است و درغیر اینصورت باید کل لاشه حذف شود .


لاغری

لاغری دو نوع است:
1- لاغری غیر پاتولوژیک :به دلیل ضعف جیره غذائی و یا تولید بالا به وجود می آید . دراین حالت معمولا" چربی لاشه کم ، سطح لاشه خشک و گوشت تیره تر از حالت معمولی بوده و عارضه دیگری در لاشه دیده نی شود .
قضاوت:
اگر خیلی شدید نباشد ، مصرف لاشه بلامانع است.

2- لاغری پاتولوژیک
دراین حالت چربی های لاشه حالت ژلاتینی دارد ( به ویژه در ناحیه ایلیاک واطراف قلب و کلیه ) ، سطح خارجی و داخلی لاشه مرطوب است و غدد لنفاوی بزرگ و ادم دار میباشند .
قضاوت:
اگر همراه یک بیماری خاص باشد ،‌لاشه حذف می شود . ولی اگر علائم بیماری خاصی دیده نشود . کشت میکروبی داده می شود و همچنین لاشه را به مدت 24 ساعت نگه می دارند . درصورت منفی بودن جواب آزمایشات و خشک شدن سطوح داخلی و خارجی لاشه می توان ا زلاشه در صنایع غذائی استفاده کرد .
 

TaTi

مدیر بخش
تومورها

در مورد تومورهای خوش خیم و بدخیم اگر تنها در یک نقطه از بدن دیده شوند ،‌حذف موضعی صورت میگیرد و در صورتی که در چند جای بدن مشاهده شوند ،‌کل لاشه را باید حذف نمود .
 
بالا