استرداد هدایا چگونه صورت می گیرد ؟

yasna1

New member
هر کدام از نامزدها می توانند در صورت بهم خوردن وصلت هدایایی که برای طرف مقابل یا اطرافیان وی خریداری کرده بودند را مطالبه نمایند . اگرعین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بودکه عادتا نگاه داشته می شود مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشد .
در عرف جامعه ما هدایای بیشتری از سمت آقایان به خانم ها اهدا می شود بنابرای دعوای استرداد هدایا معمولا از سمت زوج مطرح می گردد .
بنابراین در خصوص این دعوا باید گفت که دعوای استرداد هدایا غالبا در زمره دعاوی مرتبط با زوج قرار می‌گیرد . دعوای استرداد هدایا به استناد این ماده دارای شرایطی می باشد، از جمله اینکه قبل از نکاح و در زمان نامزدی وصلت به هم بخورد .
پس از عقد تقاضای استرداد هدایا پذیرفته شدنی نیست. در خصوص این گونه دعاوی به شما پیشنهاد می شود که با وکیل خانواده یسنا مشورت نمایید تا بهترین راهکارها را به شما ارائه دهد .
 
بالا