ارتباط فاصله انگشت اشاره با حلقه در زنان با توانایی ورزشی

simin69

New member
محققان دریافتند اختلاف ارتفاع انگشت اشاره و حلقه می‌تواند نشان‌دهنده‌ی توانایی ورزشی زنان باشد!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مطالعاتی که در مجله انگلیسی پزشکی ورزشی منتشر شده است، نشان می‌دهد اختلاف بین ارتفاع انگشت اشاره زنان با انگشت حلقه آنها میزان توانایی آنها در ورزش را نشان می‌دهد. پس از این مطالعاتی در این زمینه شده بود که رابطه‌ی بین این اختلاف با میزان باروری، آسیب‌پذیری توانایی فکری، استعداد و موسیقی و بعضی خصیصه‌های فردی دیگر را نشان می‌داد.

بیشتر مطالعاتی در این زمینه‌ بر روی مردان انجام شده بود.

محققان این مطالعات را با عکس‌برداری اشعه X بر روی دست چپ و راست 607 زن دوقلو که حدودا سن آنها 53 سال بود انجام دادند، بیشتر این افراد راست دست بودند. فاصله دو انگشت اشاره و انگشت حلقه در این افراد اندازه‌گیری شد و هم‌چنین میزان موفقیت این افراد در ورزش‌های تیمی و فردی از سن 11 سالگی نیز محاسبه شد.

بیشتر این افراد در رشته‌های ورزشی شنا، دوچرخه‌سواری، تنیس و دوندگی فعالیت داشتند. ارتباط بین اندازه انگشتان با ورزش‌های دو، فوتبال و تنیس بیشتر بود.

محققان بیان کرده‌اند که نسبت انگشتان از زمانی که کودک در دوران جنینی به سر می‌برد، شکل می‌گیرد. مسائل ژنتیکی و محیط رحم مادر می‌تواند بر اندازه انگشتان تاثیر‌گذار باشد. نسبت طول انگشت‌ها به یکدیگر در تمام زندگی یکسان باقی می‌ماند. هر چقدر فاصله‌ی انگشت اشاره و حلقه کمتر باشد، توانایی ورزش افراد بیشتر است!

ایسنا - ارتباط فاصله انگشت اشاره با حلقه در زنان با توانایی ورزشی!
 
بالا