احساسات روزانه««« امروز چه حسی داری......؟

hosna69

Well-known member
پرسه زنان👣
در حوالی این سکوت سرد
فریادهای
گره خورده در گلو را
می بارم...😞
 
آخرین ویرایش:
بالا