اجرای سراسری قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری منوط به افزایش رضایتمندی بیماران

Persian-Masoud

New member
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام پرستاری به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد میرزابیگی گفت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری قانونی است که در دوره های گذشته بارها از سوی وزاری بهداشت قول عملی شدن آن به پرستاران داده شده بود اما متأسفانه این وعده عملی نشد و در دوره دکتر هاشمی، وزیر بهداشت دولت یازدهم، این قانون ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه بعد از ابلاغ، کمیته‌ای برای این موضوع تشکیل شده است، افزود: قرار است این برنامه در چند بیمارستان محدود به صورت آزمایشی اجرا شود تا این کمیته تأثیر اجرای این برنامه را در میزان رضایتمندی بیماران مورد ارزیابی قرار دهد.

میرزابیگی خاطر نشان کرد: اگر براساس برآوردهای کمیته ارزیابی کننده، نتایج کار خوب باشد و به ویژه منجر به افزایش میزان رضایتمندی بیماران شود، تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در کلیه بیمارستانهای کشور اجرایی می‌شود.

پایان خبر
 
بالا