آشنایی و نحوه ی کار با بانک اطلاعاتی scupus

حسان

Well-known member
بانک اطلاعاتیScopus بزرگترین بانک استنادي و چکیده نویسی جهان است که توسط Elsevier ناشر هلندي Science Direct راه اندازي شده و در واقع یکی از رقیبان پایگاه استنادي ISI آمریکا می باشد.

این پایگاه ابزار خوبی براي پژوهشگران در حوزه هاي مختلف است که نه تنها اطلاعات مقالات و چکیده آنها بلکه میزان استنادات آنها را نیز بیان می کند.

به عبارت دیگر علاوه بر جستجو و دسترسی به مقالات معتبر می توان فعال ترین نویسنده ، سازمان ، مراکز تحقیقاتی ومجلات هسته را در حوزه موضوعی خاص تعیین و رتبه بندي کرد.

با ثبت نام در این بانک وارائه پست الکترونیکی خود ، بطورروزآمد از مقالات و اطلاعات جدید منتشر شده در حوزه موضوعی خود از طریق پست الکترونیکی اطلاع کسب نمایید.
 
آخرین ویرایش:

حسان

Well-known member
امکانات این بانک شامل موارد زیر است :


- دسترسی به مقالات حدود 15000 ژورنال از بیشاز 4000 ناشر.
- دسترسی به 1000 ژورنال .Open Access

- دسترسی به 500 Conference Proceedings
- دسترسی به 600 ناشرتجاري و 33 میلیون چکیده .

- دسترسی به نتایج 386 میلیون سایت علمی .
- دسترسی به 21 میلیون ثبت نامه .

- دسترسی به حدود 500 مجله بصورت . Free
- امکان پالایشجستجو و ایجاد Alert براي مقالات جدیدي که مرتبط با موضوع جستجو است.

- پوشش 100 % مقالات بانک Medline از سال 1966 بطور کامل وسالهاي قبل از آن براي موضوعات Life and Health Sciences
- یافتن نویسندگان پر استناد و وابستگی هاي سازمانی آنها جهت تبادلات علمی .
 

حسان

Well-known member
حدود 28 مجله ایرانی در این بانک وارد شده که از این تعداد 14 عنوان آن مربوط به پزشکی می باشد .

مجلات ایرانی که در حوزه پزشکی در این بانک وارد شده عبارتند از:


Acta Medica Iranica
Archives of Iranian Medicine
Daru
Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology
Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders
Iranian Journal of Immunology
Iranian Journal of Medical Sciences
Iranian Journal of Public Health
Iranian Journal of Radiation Research
Journal of Medicinal Plants
Journal of Research in Medical Sciences
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran
Pahlavi Medical Journal
Yakhteh​Scopus آسانترین راه براي اخذ فهرست هاي مربوط به موضوعات است . با این ابزار محققین وقت کمتري را براي
جستجو و وقت بیشتري را می توانند صرف تحقیقات خود نمایند.
 
آخرین ویرایش:

حسان

Well-known member
صفحه اصلی سایت:

صفحه اصلی سایت Scopus مطابق شکل ذیل از 5 قسمت تشکیل شده است :

Search -1
Sources -2
Analytics -3
My Alerts -4
My List -5
My Profile -6


75945405517243223825.jpg
 

حسان

Well-known member
Search:

74637174340913367676.jpgبا کلیک بر روي گزینه search سه نوع امکان جستجوي Basic Search و Author Search و Affiliation Search و Advance Search نمایان می شود که هر کدام داراي فیلدهاي خاص خود می باشد .

 

حسان

Well-known member
Basic Search :

این جستجو از 2 قسمت Search For و Limit To تشکیل شده است .

*دراولین قسمت مطابق شکل زیر واژه مورد نظر جهت جستجو را وارد و در کادر مقابل آن مکانهایی را که در نظر داریم واژه مورد نظر را جستجو کند محدود می نماییم ·

مثال: نیاز به مقالاتی در زمینه Stem Cell می باشد ، به نحوي که موضوع مورد نظر در عنوان مقاله جستجو گردد. ابتدا کلید واژه Stem Cell را وارد و از کادر مقابل آن گزینه
Article Title را انتخاب می نماییم. در صورتی که درکادر Search نام نویسنده را وارد نماییم بایستی از کادر مقابل آن گزینه Authors انتخاب گردد.


50869018111796994251.jpg
 

حسان

Well-known member

می توانید فیلدهاي مختلفی را از هر کادر انتخاب ، و با هم ترکیب نمائید . مثلا"موضوع Stem Cell را از کادر اول و موضوع Genetics را از کادر دوم ، در این صورت می بایستی از عملگرهاي زیر استفاده نمایید.


And: براي ترکیب دو مفهوم است و در صورتی که بین دوکلید واژه در عبارت جستجو قرارگیرد، رکوردهایی را بازیابی می نماید که هر دو کلید واژه را با هم داشته باشد .

OR : جهت ترکیب کلید واژه هاي مشابه به کار می رود و رکوردهایی را بازیابی می کند که یک یا هر دو کلید واژه را در خود داشته باشد .

And Not : براي جدا کردن و کنار گذاشتن یک کلید واژه به کار می رودو هرگاه بین دوکلیدواژه به کاررود رکوردهایی را بازیابی می نمایدکه کلید واژه اول را شامل وکلید واژه دوم را نداشته باشد.


20270239216455654444.jpg

 

حسان

Well-known member
توجه :

می توان عملگرها را در کادر هاي مربوطه ، تایپ ، و در صورتی که بیش ازچند واژه و یا یک عبارت وارد گردد این بانک عملگر And را اعمال خواهد نمود .

در قسمت Limit To محدودیتهاي مربوط به زمان انتشارمقالات و نیزنوع مقالات وحوزه موضوعی خاص مقالات را مشخص نمائید .
 

حسان

Well-known member
99299090055132553935.jpg


Range : به منظور محدود کردن جستجو به فاصله زمانی مورد نظر از گزینه Date Range استفاده نمایید. درصورت عدم انتخاب ، جستجوي شما از سالهاي قبل از 1960 تاکنون را دربرمی گیرد.

Add to Scopus in the Last Days : با انتخاب این گزینه ، مقالاتی را که از 7 تا 30 روزگذشته به سایت Scopus اضافه گردیده جستجو خواهد نمود .

Document Type :همانطور که می دانید انواع مختلفی از مدارك مانند Article و Review و Letter و Article in Press وجود دارد . در صورتی که این محدودیت را انتخاب ننمایید واژه مورد نظر شما در انواع مدارك جستجو خواهد شد
.
 

حسان

Well-known member

Subject Areas : می توان کلید واژه ها را به 4 حوزه موضوعی که در این صفحه مشخص شده است محدود نمود. با قرار دادن ماوس بر روي هر یک از موضوعات مربوط به Subject Areas لیستی از ، موضوعات مربوط به آن حوزه مطابق شکل زیر نمایان می شود .​

15888392261801590212.jpg

 

حسان

Well-known member
مثال:

ژنتیک سلول بنیادي را فقط در عنوان مقاله ، بدون محدودیت زمانی ، با فرمت مقاله یا مرورها درحوزه بهداشت و زیست جستجو نماییم .

Stem Cell and Genetics : موضوع
Article Title : نوع جستجو
All Years to Present : محدودیت زمانی
Article or Review : نوع مقالات
Life Science and Health Science : حوزه موضوعی
[/COLOR]


83040750626869321948.jpgبعد از اعمال محدودیت هاي فوق گزینه Search را کلیک نموده و وارد صفحه نتایج جستجو شوید .
 
آخرین ویرایش:

حسان

Well-known member
صفحه ی نتایج جستجو


در صفحه نتایج جستجو مطابق شکل ذیل تعداد مقالات در بالاي صفحه نمایش داده شده است . Scopus 20

بسته به این که کلید واژه انتخابی و اعمال محدودیتها چگونه باشد اطلاعات دیگري از قبیل Web یا Patents در اختیار جستجو گر قرار می گیرد .​

62745169225170878318.jpg


Refine Results:
در ذیل تعداد نتایج جستجو گزینه اي تحت عنوان مشاهده می نمایید . با استفاده از این گزینه قادر خواهید بود جستجوي خود را مطابق دلخواه محدود نمایید . محدودیت هاي این پالایش عبارتند از Source Title وAuthor Name و Year و Document Type وSubject Area که به تفصیل مطابق شکل ذیل به توضیح آن می پردازیم .
 

حسان

Well-known member

Source Title : همانطورکه مشاهده می نماييد عناوين مجلاتی که مقالات موردجستجو درآن وجود دارد به ترتيب تعداد مقالات از بيشترين مقالات تا کمترين مقالات در اين ستون آورده شده است .
با کليک بر روي گزینه More در پایین این ستون ، لیست کلیه عناوین مجلات مطابق شکل زیر نمایان می گردد .

با انتخاب مجله مورد نظر از طریق گذاشتن علامت چک مارك در کنار آن و کلیک بر روي آیکون Limit to می توانید مقالات مربوط به موضوع جستجوي خود را در آن ژورنال خاص مشاهده نمایید .


06171651523765828075.jpg


Author Name :در این بخش نام نویسندگان مقالات مورد جستجو از بیشترین مقاله تا کمترین مقاله از یک نویسنده را به طریقی که در Source Title گقته شد انتخاب و مشاهده نمایید .

Year : دراین مورد می توانید مقالات را در سال مورد نظر مشاهده نمائید .

Document Type : می توانید مقالات را بر اساس نوع مدرك بطور مثال Article یا Review مشاهده نمایید.

Subject Area : در این قسمت مقالات جستجو شده به تفکیک موضوع مورد مطالعه مشاهده می گردد.

* علاوه بر موارد فوق در پایین کادر مربوط به Refine Results گزینه اي تحت عنوان Add Categoeies وجود دارد که با استفاده از آن قادر خواهید بود کادرمربوط به Refine Results را به دلخواه خود مطابق شکل زیر گسترش دهید .​

65800772922813082594.jpg

 

حسان

Well-known member
با قرار دادن ماوس بر روي عبارت Add Categoeies محدودیتهاي فوق به شکل زیر نمایان می گردد.
با کلیک بر روي هر کدام گزینه فوق به جدول شما افزوده می گردد.​

01923064025469704523.jpg


Restore Original Settings : با کلیک بر روي گزینه فوق جدول شما به حالت قبل و استاندارد Scopus بر می گردد .

توجه: در کنار گزینه Limit to گزینه Exclude وجود دارد که برخلاف آن عمل می نماید. در واقع Exclude به معنی حذف محدودیت اعمال شده در نمایش جستجو می باشد.


53926572423510570624.jpg

 

حسان

Well-known member
مثال :


نتایج جستجوي ما 20 رکورد بوده است که از این تعداد 3 رکورد آن مربوط به سال 2007 میلادي می باشد .
حال اگر در جدول Year سال 2007 میلادي را انتخاب و Exclude را کلیک نماییم مقالات 2007 را از نتایج جستجو حذف و در نتیجه تعداد آن به 17 رکورد خواهد رسید .

در صفحه نتایج جستجو بعد از کادر Refine Results به کادر Results رسیده و می توانیم نتایج جستجو را مشاهده نماییم .
اطلاعات بازیابی شده از نتیجه جستجو عبارت است از : عنوان مقاله، نام نویسنده، سال انتشار ، عنوان مجله و در نهایت تعداد استنادهاي مقاله .
بدیهی است براي استناد به مقاله ها بایستی مدتی ازانتشار آن گذشته باشد لذا میزان استناد به مقاله هاي جدید بسیار پایین و در مواردي صفر خواهد بود .[/

33181583608556193900.jpg

 
آخرین ویرایش:

حسان

Well-known member
در ذیل عنوان مقاله 3 گزینه زیر مشاهده می گردد :


Abstract + Refs -1 : با کلیک بر روي این گزینه می توانید خلاصه مقاله و تمام منابعی که در مقاله استفاده شده مشاهده نمایید .لازم به ذکر است که تمامی منابع(References) همراه با میزان استنادهاي آن می باشد .

View at Publisher -2 : با انتخاب این گزینه به سایت ناشر مجله متصل و چنانچه دانشگاه آن بانک را خریداري کرده باشد به متن کامل آن مقاله دسترسی خواهید یافت .

Show Abstracts -3 : با استفاده از این گزینه می توانید چکیده مقالات را در همان صفحه مشاهده نمایید.


33552475293057438143.jpg
 

حسان

Well-known member
(Author(s : با کلیک بر روي هر یک از اسامی می توانید تمامی مقالاتی که توسط آن نویسنده نوشته شده بازیابی و همزمان مقالات نویسندگان همکار را نیز مشاهده نمایید.

Cited by : با استفاده از این گزینه استنادهاي یک مقاله یا به عبارتی مقالاتی که این مقاله را رفرنس مقاله خود قرار داده اند مشاهده نمایید. کافی است که بر روي عدد مقابل مقاله در cited by کلیک نموده و فهرست آن را مشاهده نمایید.


18345599714629426546.jpg


4 مقاله به مقاله انتخابی ما استناد شده بود که مطابق شکل ذیل تمامی امکاناتی که در بالا توضیح داده شد در این بخش نیز وجود دارد.
 

حسان

Well-known member
دربالاي نتایج جستجو 6 آیکون Output و Citation Tracker و Add to List و Download و References و Cited By مطابق شکل زیر وجود دارد که به توضیح آن می پردازیم .

69778874664563657915.jpg

توجه:
1- قبل از استفاده از گزینه هاي فوق لازم است مقالات بوسیله گذاشتن علامت نشان دار (تیک) انتخاب شده باشند.

2- در حالت عادي صفحه نمایش تا 20 رکورد را نمایشمی دهد در صورت تمایل به مشاهده تمام نتایج در یکصفحه ، گزینه Display در پایین صفحه را روي اعداد بزرگتر قرار دهید.


97134658983275557301.jpg

 

حسان

Well-known member
Out Put : با استفاده از این امکان می توان ازنتایج جستجوي خود خروجی به شکل Print یا E-Mail تهیه نمود ، بسته به این که کدام فرمت خروجی را انتخاب نمایید جزئیات صفحه تغییر خواهد کرد.

17957309288247155174.jpg

بعد از انتخابOut Put صفحه زیر نمایان می گردد.
96849543432289370296.jpg

بعد از انتخاب نوع و فرمت خروجی و کلیک بر روي گزینه Export مسیر خروجی آن را مشخص و بر روي کامپیوتر خود ذخیره نمایید.
 

حسان

Well-known member
Citation Tracker:

Citation Tracker : با انتخاب این گزینه می توانید استنادهاي مقاله ها را ردیابی و بصورت مرتب شده با جزئیات مشاهده نمایید.

90644262354367441048.jpg

بعد از انتخاب Citation Tracker صفحه زیر نمایان می گردد.

59725842400512120985.jpg

در صفحه فوق استنادها به تفکیک سال و در نهایت کل استنادها مشخص گردیده است. با کلیک بر روي اعداد داخل جدول کل استنادهاي سال مذکور (مقالاتی که به مقاله فوق استناد کردند) را می توان مشاهده نمود. لازم به ذکر است که استنادهایی را که نویسنده خود به مقالاتش نموده است در این جدول احتساب گردیده است لذا در صورت تمایل به عدم احتساب مقاله هاي فوق گزینهSelf Citations of all Authors را در بالاي صفحه فوق علامت بگذارید
 
بالا