آشنایی با سندرم ژیلبرت

okay

New member
سندرم ژیلبرت عبارت است از افزایش غلظت بیلی روبین خون (یك ماده زاید حاصل از تجزیه گلبولهای قرمز خون). این نشانگان در واقع یك بیماری نیست، بلكه یك وضعیت طبیعی به شما می رود و معمولاً به طور اتفاقی در آزمایشات معمول پیدا میشود. در هر دو جنس و در تمام سنین دیده میشود اما در مردان بیشتر است. این نشانگان از تولد با فرد همراه است اما علایم آن ممكن است تا 40-20 سالگی آشكار نشوند.سندرم ژیلبرت اختلالی شایع بوده كه حدود هفت درصد جمعیت را مبتلا می سازد . و تمایل چشمگیری به جنس مذكر دارد. كه به صورت افزایش بیلی روبین خفیف ظاهر می شود و بصورت زردی (بویژه در چشم ها ) خود را نشان می دهد. این سندرم كاملا خوش خیم است و آنزیمهای كبدی طبیعی هستند.معمولاً سایر اعضای خانواده متوجه زردی رنگ چشمها در فرزندان می شود كه این زردی گاهی كم و گاهی زیاد است. بیمار هیچ علامتی مبنی بر بیماری كبدی مثل تهوع، استفراغ، بی اشتهایی و ... ندارد و در آزمایشهایی كه پزشك برای بیمار درخواست می كند، تنها نكته مثبت بالا بودن «بیلی روبین» غیرمستقیم است، در حالی كه آنزیمهای كبدی زیاد هستند و همچنین آثاری از تخریب گلبولهای قرمز وجود ندارد. معمولاً علامتی وجود ندارد. ندرتاً ممكن است زردی خفیف (زرد شدن پوست و چشم ها)،خستگی، بی اشتهایی، یا درد در قسمت بالایی شكم به وجود آیند.


gilbert_2.jpg
 

ساحل

New member
اتفاقا دوست من گاهی خیلی پوستش زرد میشد و دکترها هم آزمایش مینوشتن ولی چیزی تشخیص نمیدادن
پس جریان از این قراره
:65d6a5d6s:
 
بالا