نازی

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1394
رشته تحصیلی
زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
_________________ نمیدونممممممممممممممممممممم

امضا

در هر حرفه ای که هستید نه اجازه دهید که به بد بینی های بی حاصل آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی از لحظات تاسف بار که برای هر ملتی پیش می آید شما را به یاس و
بالا