XRecode II 1.0.0.207 مبدل فایلهای صوتی

vali200

New member
در واقع یک تبدیل کننده است که به شما اجازه می دهد تا فایل های صوتی را، از فرمت های mp3, mp2, wma, aiff, amr, ogg, flac, ape, cue, ac3, wv, mpc, mid, cue ,tta, tak, wav, wav(rf64), dts, m4a, m4b, mp4, ra, rm, aac, avi, mpg, vob, mkv, mka, flv, swf, mov, ofr,wmv, divx, m4v, spx, 3gp, 3g2, m2v, m4v, ts, m2ts, adts, shn, tak, xm, mod, s3m, it, mtm, umx, mlp به فرمت های m4a, alac, ape, flac, mp3, mp4(using NeroAAC) , ogg, raw, wav, wav(rf64), wma, WavPack, mpc, mp2, Speex, ofr, ac3, aiff, tak و فرمت های کوتاهتر دیگر، تبدیل کنید.قابلیت های نرم افزار XRecode II :

تنظیمات جدید برای تغییر دادن حالت ها، زمانی که فایل مقصد از قبل وجود دارد
دارای گزینه ای برای انتخاب دستی تنظیمات WMA encoder
ارتقا به جدیدترین oggenc2
تبدیل موازی با استفاده از قدرت چند هسته ای cpuها
پشتیبانی از CUE sheets، برای فایل های FLAC, WavPack, APE وTAK
پشتیبانی از track بندی کردن فایل های mp4, mka؛ می توان فایل های mp4, mka را به trackهایی با فرمت های پشتیبانی شده تقسیم کرد
پشتیبانی از lossyWav
امکان ادغام چند فایل ورودی به یک فایل صوتی بزرگتر و ایجاد یک صفحه CUE
تبدیل به فرمت های مختلف در یک زمان با استفاده از حالت خروجی چندگانه
گرفتن از چند کانال CD صوتی و تبدیل آن به فرمت مورد نظر
جدا کردن صدا از فایل های تصویری flv, avi, mov و ...
 
بالا