یه دعای قشنگ بگید

parvin nikkhah

New member
خدایا.....................

روی آن دارم که همراهی کنی................

میتوانی کرد ،اگر خواهی کنی.....................
 

roj

New member
خدايا به بزرگييت قسمت ميدم كه مرگ پدر ومادرم رو نبينم چون تحملش برام
خيلي سخته
 
بالا