یاد گیری سریع تمام خانواده های ویروسی :)

پیچک

New member2 نوع کرونا که می تواند در انسان بیماری کشنده ایجاد کند:

SARS ( سندرم شدید تنفسی )

MERS ( سندرم تنفسی خاورمیانه )
 
بالا