گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ☚

وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

eeeeeeehsan

New member
دكتر رضا فرید حسینی
فوق تخصص آلرژي و ايمونولوژي بالینی
استاد و مدیر گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکي مشهد
آدرس محل کار:
مشهد- بيمارستان قائم (عج)- گروه ايمونولوژي
تلفن: 8012738-0511
faridhosseiniR@mums.ac.ir

دانلود رزومه
دكتر عبدالرضا وارسته PhD ايمونوبيوشيمي از دانشگاه نانسي فرانسه
استاد گروه ایمونولوژی
آدرس محل كار :
مشهد- ميدان فردوسي - ميدان بوعلي- پژوهشكده بوعلي
تلفن : 7112410 (0511 ) دور نويس : 7112596 (0511)
varasteha@mums.ac.ir

دانلود رزومه


varasteh.jpg

دكتر محمود محموديPhD ايمونولوژي و میکروبیولوژی از دانشگاه وسترن اونتاریو لندن و اونتاریوکانادا
استاد گروه ایمونولوژی
آدرس محل كار :
مشهد- ميدان فردوسي - ميدان بوعلي- پژوهشكده بوعلي
تلفن:7112611-0511
MahmoudiM@mums.ac.ir

دانلود رزومه
mahmoudi.jpg


دكتر جليل توكل افشاري
PhD ايمونولوژي وايمونوژنتيك
دانشيار گروه ايمونولوژي و معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشكي
آدرس محل کار:
مشهد-ساختمان قريشي- معاونت پژوهشي
تلفن:8411538-0511
tavakolaj@mums.ac.ir

دانلود رزومه


tavakol.jpg
 
آخرین ویرایش:

eeeeeeehsan

New member
دكتر هوشنگ رفعت پناه​
PhDایمونولوژی از دانشگاه منچستر انگلستان
دانشيار گروه ايمونولوژي
آدرس محل کار:
مشهد- دانشکده پزشکی - گروه ايمونولوژي
تلفن: 8002136-0511
RafatPanahH@mums.ac.ir

دانلود رزومه


rafatpanah.jpg
دكتر فرحزاد جباري آزاد
فوق تخصص آلرژي و ايمونولوژي بالینی
دانشيار گروه ايمونولوژي
آدرس محل کار:
مشهد- بيمارستان قائم (عج)- گروه ايمونولوژي
تلفن: 8012770 -0511
JabbariF@mums.ac.ir

دانلود رزومه
jabari.jpg
دکتر مجتبي سنکيان
PhD ايمونولوژي ازدانشگاه علوم پزشکی مشهد
استاديار گروه ايمونولوژي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
آدرس محل كار :
مشهد- ميدان فردوسي - ميدان بوعلي- پژوهشكده بوعلي
تلفن محل كار: 7112611(98511+)
Sankianm@mums.ac.ir


دانلود رزومهsankian.jpg
دكتر عبدالعظيم بهرامي
دكتراي داروسازي ازدانشکده داروسازي دانشگاه تبريز
عضو هیئت علمی گروه ایمونولوژی
آدرس محل کار:
مشهد- بيمارستان قائم (عج)- گروه ايمونولوژي
تلفن: 8012773-0511
bahramiAA@mums.ac.ir

دانلود رزومه


bahrami.jpg
 
آخرین ویرایش:

eeeeeeehsan

New member
دکتر کاظم قدسي
PhD ژنتیک و سلولهای بنیادی از کانادا
استاديار گروه ایمونولوژی
آدرس محل کار:
مشهد- بيمارستان قائم (عج)- گروه ايمونولوژي
تلفن: 8012773-0511
Ghodsik@mums.ac

دانلود رزومه
img226.jpg


دکتر عبدالرحیم رضایی
PhDایمونولوژی از انگلستان استادیارگروه ایمونولوژی
آدرس محل کار:
مشهد- دانشکده پزشکی - گروه ايمونولوژي
تلفن: 8002136-0511
RezaeeR@mums.ac.ir

دانلود رزومه

P1040285.JPG


دکتر مژگان محمدی
phD ایمونولوژی با گرایش بالینی از دانشگاه منچستر انگلستان
دانشیار گروه ایمونولوژی
مشهد- بيمارستان قائم (عج)- گروه ايمونولوژي
تلفن: 8012773-0511
mohammadimzh@mums.ac.ir

دانلود رزومه


mohamadi.jpg
 
آخرین ویرایش:

eeeeeeehsan

New member
کارکنان:

مديريت گروه ايمني شناسي وآلرژيدکتر رضا فريدحسيني
استاد فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی
تلفن:8012738-0511
faridhosseiniR@mums.ac.ir
معاون مدیر گروهدکتر فرحزاد جباري آزاد
دانشیارفوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
JabbariF@mums.ac.ir
معاون آموزشیدکتر فرحزاد جباری آزاد
دانشیارفوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی کودکان
Jabbarif@mums.ac.ir
مدير تحصيلات تکميليدکتر هوشنگ رفعت پناه
دکترای ایمونولوژی
rafatpanahH@mums.ac.ir
کارشناس آموزشخانم آتنا گریوانی
کارشناس ارشد مديريت آموزشي
gerivanik2@mums.ac.ir
منشي گروهخانم قنبري
تلفن:8012762-0511
Ghanbaria4@mums.ac.ir
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا