گردش خون

کسی هست ارشد تکنولوژی گردش خون داشته باشه؟ بیاد یکم مارو راهنمایی کنه [emoji120]
 
بالا