کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا

farzad.lab

مدیر بخش
کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا ستون آموزشی علم بافت شناسی و آناتومی میکروسکوپی است.اکثر قریب به اتفاق مدرسین و سیستم های آموزشی از این کتاب برای آموزش دانشجویان علوم پایه پزشکی استفاده می کنند.ویرایش دوازدهم این کتاب توسط جمعی از اساتید علوم تشریحی دانشگاههای علوم پزشکی کشور ترجمه و بوسیله انتشارات خسروینشر یافته استjunqueiras_basic_histology.jpg


برای دانود اینجا کلیک کنید
 

hamed_parvar

New member
این که انگلیسی هستش
لطفا متنی که نوشتیرو اصلاح کن تا مردمو گمراه نکنی
ممنون
 
بالا