پیشکش به علمدار کربلا؛ عباس سپهدار ..... ماه بنی هاشم ....

mohammad63

Well-known member
انشالله که ابالفضل هممونو حاجت روا کنه یه صلوات بفرست

از آب دگر بر لب دختر سخنی نیست

بعد از تو در این معرکه بر من وطنی نیستاز ناز دو چشمان تو خواندم که برادر

در رفتن مهتاب دگر آمدنی نیستیک لحظه شنیدم که صدای تو عوض شد

در آینه ي چهره نمایت دهنی نیسترحمت به همان گرگ بیابانی صحرا

بر پیکر کوچک شده ات پیروهنی نیستتکرار شده واقعه ي اکبر لیلا

وقتی که از آن قامت رعنا بدنی نیستآن کهنه عبا شد کفن اکبر صد چاک

شرمنده که در سور و بساطم کفنی نیستماندم چه کنم وای خدایا تو کمک کن

انگار معمای تنش حل شدنی نیست
 
بالا