هرچی کرمتونه برای ظهور امام زمان صلوات بفرست و به شماره اضافه کن

باران4

New member
شب كه سوار مي شود، ماه به دوش ابرها
ماه كه دارد از رخ روشن تو نشانه ها


هر چه ستاره ديده اي، هر چه نفس كشيده اي
من به تو فكر كرده ام، با همه ي بهانه ها

139339
 
بالا