نیازمند پزشک آشنا به زبان انگلیسی‌ در سطح عالی‌

mediran

New member
شرکت مدیران واقع در کانادا شامل گروهی از پزشکان ایرانی‌ شاغل در آمریکای شمالی نیازمند به یک پزشک با آشنایی به زبان انگلیسی‌ در سطح پیشرفته است. دسترسی‌ پیوسته به اینترنت پر سرعت الزامی است.

وظایف محوله عبارتند از گوش دادن به فایلهایِ صوتی مربوط به بیمار که توسط پزشک مسئول تهیه میشوند و از طریق اینترنت ارسال میگردند، تایپ نمودن و ارسال فوری آن، آماده سازی و ارسال مدارک پزشکی‌ همچون شرح حال ، progress note، درخواست مشاوره، خلاصه پرونده جهت ترخیص از طریق اینترنت میباشد.

شروع ساعت کاری از ساعت چهار بعدازظهر به وقت ایران تا حوالی ۱۱ شب و هر هفته یک الی‌ دو کشیک شب می‌باشد.

بدیهی‌ است جهت کسانی‌ که مایل به آشنایی با سیستم پزشکی‌ آمریکای شمالی و کسب تجربه در این زمینه میباشند این یک فرصت استثنایی است.

در صورت تمایل لطفا resume خود را به زبان انگلیسی‌ به شناسه الکترونیک

mediranpractice@gmail.com

ارسال فرمایید.
 
بالا