نکات کنکوری( ارشدبهداشت محیط 93)

guitar252

New member
دراثر مصرف گندزداها ی از قبیل آب ژاول -هیپوکلریت کلسیم-دی اکسید کلر باعث تشکیلتری هالو منان نمی شود.
 

12500

Member
ازن زنی سمیت پساب را افزایش می دهد و سنجش سمیت آن توسط سریو دافنیادوبیا انجام میشود
 

12500

Member
واکنش ازن+موادآلی طبیعی:آلدئید،کتو اسید
فرآورده جانبی ازن زنی:برومات
 

12500

Member
میزان تاثیر ازن به عنوان یک گندزدا تحت تاثیر pH نیست و با آمونیاک نیز وانش نمی دهد.:smilies-azardl (181
 

12500

Member
ازن با ایجاد رادیکال های آزاد در محیط های آبی،میکرو ارگانیسم ها را غیر فعال می کند.
 

saeid3

New member
در حوضچه ته نشینی اولیه فاضلاب ته نشینی لخته ای است ولی در حوضچه ته نشینی اولیه اب ته نشینی مجزاست
 

12500

Member
نقش روتیفرها در لجن فعال،علاوه بر زلال سازی پساب،کاهش bod و افزایش کیفیت پساب:

1-حذف باکتری های معلق
2-مشارکت در تشکیل فلوک
 
آخرین ویرایش:

nazanin...

New member
مراحل پیش پیش پردازش کمپوستینگ: جداسازی دستی، سرند کردن، خرد کردن، جداسازی مغناطیسی، میکس کردن
 

sniper313

New member
رآورد دبی آب آتش نشانی:
به منظور محاسبه شبکه توزیع و نیز تعیین ظرفیت اضافی مخازن، باید مقدار حجم آب مورد نیاز آتش‌نشانی برآورد شود که مقدار آن به تعداد آتش‌سوزیهای همزمان، مدت متوسط اطفای حریق و مقدار برداشت آب از هر شیر آتش‌نشانی بستگی دارد.
برای خاموش کردن یک آتش‌سوزی بسته به بزرگی آن ممکن است تا m3 500 و یا بیشتر آب لازم گردد. بنابر استانداردهای شوروی سابق، مقدار دبی که برای آتش‌نشانی شهرها پیش بینی می‌شود، برابر جدول 2-7 است. بنابر استانداردهای آلمانی اضافه دبی لحظه‌ای در لوله‌ها باید مطابق جدول 2-8 باشد و حجم ذخیره برای آتش‌نشانی در منبع‌های ذخیره آب دست کم برای دو ساعت خاموش کردن آتش کافی باشد. استانداردهای ایران در جدول 2-9 ارائه شده است.


جدول 2- 7: دبی اضافی ویژه آتش‌نشانی در لوله‌های شبکه آب شهرها برحسب لیتر در ثانیه
مدت زمان مبارزه با آتش (ساعت)
لینک متن
آبرسانی (تامین آب: Water supply)
 
بالا