نکات آموزشی و کاربردی برای بازی کردن بیلیارد

mersada0

New member
xwzu6b3ftpj7co57py.jpg


در بازی ایت بال، بسیار مهم است که قبل از اینکه اقدام به ضربه نمایید، یک نقشه کلی از تمام ضرباتتان داشته باشید. یکی از مهم ترین مواردی که باید مد نظر داشته باشید مشخص کردن "توپ کلیدی" است که شما را به پیروزی می رساند. توپ کلیدی، توپی است که شما قبل از ایت وارد پاکت می کنید. پس از مشخص شدن توپ کلیدی سعی کنید نقشه خود را از آخرین توپ تا اولین توپ بصورتی که ضرباتی با ریسک پایین داشته باشید طراحی کنید. البته اگر حین اجرای نقشه در موقعیت پیش بینی شده قرار نگرفتید، باید با ارزیابی مجدد نقشه جدیدی طراحی کنید و در صورتی که امکان آن نباشد بازی Safety انجام دهید.
ضربه برشی چپ و راست

آیا تا کنون به میزان موفقیت در ضربات برشی خود به چپ یا راست دقت کرده اید؟ احتمالا متوجه شده اید که درصد موفقیت در یکی از حالات چپ یا راست از دیگری بیشتر است. این موضوع می تواند به دلیل ایستادن (Stance) اشتباه، یا نحوه قرار گرفت چشمها روی چوب باشد.

هدر دادن فرصت
در هنگام بازی ممکن است شما ضرباتی بدست آورید که اگر توپ را هم پاکت نکنید موقعیتی به حریف خود نداده اید. به این ضربات اصطلاحا ضربات آزاد گفته می شود. یک بازیکن باید از این شرایط نهایت استفاده را ببرد. ولی بعضا دیده می شود که بازیکن این شرایط را نادیده گرفته و اقدام به پاکت کردن توپ دیگری که راحت تر است می نماید، بدون توجه به این نکته که در صورت عدم موفقیت، موقعیت مناسبی برای حریف خود خلق کرده است. هنگام بازی باید شرایط منفی را نیز در نظر گرفت. تشخیص و استفاده از ضربات آزاد می تواند به شما کمک کند که برنده بیشتر بازیها باشید.

انتخاب بین بد و بدتر
اگر شما در موقعیتی قرار گرفتید که باید بین یک ضربه مشکل و یک بازی safe مشکل یکی را انتخاب کنید، بهتر است که مورد اول را انتخاب کرده و ضربه بزنید. از لحاظ روانشناسی، پذیرش شکست هنگامی که فرصتی برای پیروزی به خود داده اید راحت تر است. ولی اگر اقدام به بازی safe دشوار با ریسک بالا کنید و موفق نشوید، موقعیت مناسبی به حریف خود داده اید و تا حدی احساس حقارت می کنید.

فاصله پل :

اگر ضربه شما کمی از مسیری که در نظر دارید منحرف می شود،آموزش بیلیارد حتما فاصله پل تا کیوبال را چک کنید.اگر پل شما بلند باشد کمترین انحراف و لغزش دست شما باعث جابجایی زیاد در نوک چوب نسبت به نقطه مورد نظر می گردد. بعضی از حرفه ای ها از پل 25 سانتی یا بیشتر نیز استفاده می کنند، ولی برای شروع 15 سانتی متر مناسب است.

چشم اصلی خود را پیدا کنید :

در هر ورزشی که نیاز به هدف گیری دارد، بسیار مهم است که بدانید چشم اصلی شما کدامیک است. برای مشخص شدن آن انگشت خود را در حالتی که دستتان کاملا کشیده شده است روبروی خود نگه دارید و جسمی را در فاصله نسبتا دور بوسیله انگشتتان بپوشانید. حال هر یک از چشمانتان را به نوبت ببندید. چشمی که در حالی که چشم دیگر بسته است جسم مورد نظر را می پوشاند چشم اصلی شما می باشد. حال هنگام هدف گیری برای ضربه سر خود را در وضعیتی قرار دهید که چشم اصلیتان در راستای چوب باشد. این امر موجب می شود با اطمینان و دقت بیشتری هدف گیری کنید.
 
بالا