نظرتون در مورد همانند سازیidentification

shiva_ra

New member
دوستان یه سوال دارم . در دختر و پسرهمانند سازی identification در هر یک از مراحل پیش ادیپی ادیپی و پس ادیپی با چه کسی انجام میشود (پدر یا مادر) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و اینکه ایا باید از اصطلاح همانند سازی برای تمام این مراحل استفاده کنیم یا از اصطلاحاتی چون incorporationجذب introjection درون فکنی internalization درونی کردن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
 
بالا