نحوه تمرین با حریف در ورزش بوکس

arjenakm

New member
12sj5ek7ayf2cbismrm1.jpg


هنگامی که یک مشتزن , حریف داشته باشد میتواند حرکات حریف را ببیند , آن را بررسی کند و تصمیم بگیرد که چه کاری باید انجام دهد و بر طبق آن واکنش کند .

هدف از انجام تمرینات , حذف مرحله ی بررسی میباشد تا مشتزن بر طبق چیزهایی که میبیند واکنش نشان دهد .
دیدن –> واکنش

مسلما داشتن حریف برای تمرین کمک موثری است . بعضی وقتها کافی است از کسی که در کنار شما در باشگاه هست بخواهید با شما تمرین کند . به تدریج که تمرینات خود را جدی انجام دهید , سبک مشتزنی شما شکل میگیرد . تمرینات باید به راند تقسیم شوند تا به هدف واحدی برسید .

تمرین با حریف
تمرین مشت تکی با حریف

تمرین مشت تکی با حریف بوسیله زدن یک مشت توسط یکی از آنها شروع میشود و دیگری با یک حرکت دفاعی آن را خنثی میکند .

مثال ( یک ضربه ی مشت چپ علیه یک حرکت دفاعی , گرفتن یا رد کردن چپ)

حرکات دفاعی خود را در هر تمرین به چند عدد محدود کنید (مانند بلاک کردن ها علیه ضربات مشت) بعدها به تدریج حرکات دفاعی دیگر را مورد استفاده قرار دهید ولی در شروع از تعداد کمتری حرکات دفاعی استفاده کنید .

تمام ده ضربه ی مشت (چپ(۱) , ضربه چپ به بدن ۱B , مستقیم راست ۲ , مستقیم راست به بدن ۲B , هوک چپ ۳ , هوک چپ به بدن ۳B ,هوک راست ۴, هوک راست به بدن ۴B , آپرکات چپ ۵ و آپرکات راست ۶) را علیه حرکات دفاعی بکار ببرید.

تمرین ضربات مشت ترکیبی با حریف

تعدادی از ضربات مشت ترکیب را انتخاب کنید و آنها را علیه حرکتهای دفاعی بکار ببرید . در تمرین ضربات مشت ترکیبی , یک مشتزن چند ضربه ی مشت را به طرف مشت زن دیگر , پرتاب میکند و مشتزن دیگر هر ضربه ی مشت را با یک حرکت دفاع میکند .

با ضربات مشت پایه شروع کنید . چپ دوبل(۱-۱) ، چپ و راست مستقیم (۲-۱) ، چپ و راست مستقیم و هوک چپ (۳-۲-۱) با دفاع مناسب .

چند حرکت دفاعی مختلف را ترکیب کنید . برای مثال ، علیه چپ دوبل (۱-۱) شما میتوانید اولی را به سمت راست رد کنید و دومی را به داخل اسلیپ کنید . شما دلتان میخواهد که تمام حرکات دفاعی ممکن را تمرین کنید , اما همه آنها را نمیتوانید یکباره انجام دهید.

یک ترکیب دفاعی ویژه را انتخاب کنید ، روی آنها کار کنید تا بتوانید در استفاده از آنها مهارت پیدا کنید.

تمرین ضد حمله به حریف در آموزش بوکس

یک مشتزن می آموزد که چگونه ضربه مشت تکی یا ضربات مشت ترکیبی را دفاع کند . بعد از آن نوبت یاد گرفتن ضدحمله یعنی مشت زدن بعد از دفاع کردن ضربه مشت تکی یا ضربات مشت ترکیبی حریف می باشد.

همانطور که هر ضربه مشتی میتواند با یک حرکت دفاعی مناسب خنثی شود یک سری ضربات ضد حمله وجود دارد که بعد از حرکت دفاعی مورد استفاده قرار میگیرند . برای مثال اگر مشتزن A چپ دوبل بزند , و مشتزن B چپ اول را به سمت راست رد کند و سپس چپ دوم را اسلیپ داخلی کند , مشتزن B در موقعیت ضدحمله با مشت مستقیم راست یا هوک چپ قرار میگیرد.

ضدحمله ها را به دقت تمرین کند ، چندتا از آنها را انتخاب کنید و بر روی آنها کار کنید تا کاملا مکانیزم حریف را یاد بگیرید . با ضد حمله علیه حرکت دفاعی تکی , علیه ضربه مشت تکی شروع کنید تا به ضد حمله های ترکیبی برسید .
 
بالا