مولای من ...

baran-

New member
دلبرا

در هوس دیدن رویت، دل من تاب ندارد

نگهم خواب ندارد . . .

قلمم گوشهء دفتر غزل ناب ندارد

همه گویند به انگشت اشاره

مگر این عاشق دل سوخته ارباب ندارد؟

تو کجایی گل نرگس؟ زفراقت دل من تاب ندارد . . .

اللهم عجل لولیک الفرج
 
بالا