ملانصرالدین و عدالت خدا

shiva_ra

New member
می خوام واستون یه حکایت تعریف کنم.

می گن زمانای قدیم یه روز 3 تا پسر بچه میرن پیش ملا نصرالدین میگن ما 10 تا گردو داریم میشه اینارو با عدالت بین ما تقسیم کنی؟

ملا می گه با عدالت آسمونی یا عدالت زمینی؟

بچه ها میگن خوب عدالت آسمونی بهتره با عدالت آسمونی تقسیم کن.

ملا 8 تا گردو می ده به اولی 2 تا می ده به دومی دو پس گردنی محکم هم می زنه یه سومی

بچه ها شاکی میشن می گن این چه عدالتیه ملا؟

ملا می گه خدا هم نعمتاشو بین بنده هاش همینجوری تقسیم کر
 

8521413

New member
دم ملا گرم...
البته میتونست با عدالت ملایی هم تقسیم کنه، یعنی هر 10 تا رو خودش برداره، به اون بچه ها هم نفری دوتا پسگردنی بزنه.
 
بالا