معرفی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

8521413

New member
در این بخش به معرفی کامل این دانشگاه پرداخته می شود.
لطفا هر یک از دوستان محصل در این دانشگاه، یا کسانی که اطلاعات کاملی در مورد این دانشگاه دارند به معرفی گروه و دانشکده ی خود بپردازند.
در مورد امکانات رفاهی، خوابگاهی، وضعیت سلف سرویس و... نیز میتوانید اطلاعات خود را در این بخش قرار دهید.
بیان نقاط ضعف و قوت دانشگاه نیز چه در زمینه ی علمی و چه در موارد دیگر می تواند مفید باشد.
 

8521413

New member
گروه فیزیک و مهندسی پزشکی
این گروه دو رشته ی فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی را در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می دهد. هیئت علمی گروه شامل سه استادیار بوده که دو نفر در زمینه ی فیزیک پزشکی و نفر سوم ( با تخصص بیو مکانیک ) در زمینه ی مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک و بیو الکتریک فعالیت می کنند.
با مراجعه به وبسایت دانشگاه، می توانید اطلاعات بیشتری کسب نمایید.
فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه
 
بالا