مطالعه گروهی اقتصاد بهداشت

par ya

New member
سلام
انقدرداريد درس ميخونيد که حتی وقت گزارش دادنم نداريد؟
انتظار داشتم بعدازچند روزکلی پيام بخونم
 

economic

New member
سلام پریای عزیز رسیدن بخیر ما که هنو مهمونامون تموم نشدن واسه همین نمیتونم زود زود بیام
 

par ya

New member
سلام دوستان خوب من
کسی میدونه تو کتابا مدیریت کدوم مهمه تره
 

economic

New member
پریا بهداشتا رو تموم کردی؟
چندتاشونو خوندی؟
واسه مدیریت چی انتخاب ردی؟
 

par ya

New member
سلام نه فریبا جان تموم نکردم
واسه مدیریت می خوام آصف زاده-بیمارستان چگونه کارمیکند بخونم
تو چیکارکردی؟من با لزگی وریاضی آمار مشکل دارم
لزگی چطور می خونی؟
 
بالا