مشاوره ژنتیکی چیست؟ چه كساني نياز به مشاوره ژنتيك دارند؟

parvaneh.g

New member
توی نشانگان zellweger آب مروارید و پسرفت رشد و تکوین دیده می شه.وراثتشم اتوزومی مغلوب.بچه ها هم تا یکسالگی می میرن.شایییییییید شاااااااااااااااید این بیماری باشه :21::21::21::21:
 
بالا