مسکن و خریداری خانه

biosta

Well-known member
به قول افراد دنیا دیده بایستی یک خونه کوچک داشت بعد با فروش اون خونه کوچک و گذاشتن یک پولی یا وام خوبی یک خانه بزرگتر گرفت
برای همین یک خونه نقلی با هفت وام خریدم که دیگران هم در پرداخت اقساطش کمک ام می کنند برای رسیدن به مقصدی باید مسیرش را طی کرد
 
بالا