مربای آلبالو...

!SeCreT!

New member
آلبالو.......1کیلو

شکر......1کیلو


آلبالوها را شسته دم آنها را گرفته ،سپس هسته هایش را در آورید بطوریکه له یا شکسته نشود

شکر را لا به لای آلبالو ها ریخته پس از 3 ساعت که آلبالوها آب انداخت، آنها را درون ظرفی لعابی بریزید و روی حرارت ملایم بگذارید تا بجوشد و قوام آید

بعد از 20 تا 30 دقیقه مربا آماده است...نوش جان

نکته:مرباي البالو نبايد زياد بجوشد رنگ آن تيره مي‌شود پس از صافي رد كرده در شيشه مي ريزيد و از شربت آن نيز استفاده مي‌كنيد.
 
بالا