مباحث علمی حشره شناسی

eliot -esf

New member
شپش lice

شپش ها موجوداتی کوچک هستند که انواع مختلف دارند.
شپش چوب و کتاب (booklice & braklice)
شپش حیوانات(mallophaga )
شپش انسان(anoplura) که شامل شپش سر - شپش بدن و شپش زهار است .
شپش حیوانات قطعات دهانی جونده داشته و از خون تغذیه نمیکند در صورتی که شپش انسان قطعات دهانی زننده مکنده دارد و از خون میزبان خود تغذیه میکند .

شپش سر pediculus humanus capitis
download.jpg

شپش بدن pediculus humanus humanus

download (1).jpg

شپش زهار phthirus pubis

pubic-louse.jpg
 
آخرین ویرایش:
بالا