ماجرای زنی که گرانبهاترین داشته هایش را از دست داد

siz7WYK.jpg


ام حسن 66 ساله به دلیل درد مفاصل نمی تواند مسافت زیادی را بپیماید؛ فرزندانش پس از صرف صبحانه از او خداحافظی کرده و برای کار از خانه خارج شدند.

بعد از ظهر آن روز پسرانش به خانه بازگشتند ولی 3 تن از آنها برای شرکت در مراسم ختم یکی از همسایگان لباس خود را عوض کرده و دوباره از خانه بیرون رفتند.

پس از نیم ساعت انفجاری مهیب منطقه را به لرزه انداخت. ام حسن از پسرانش که درخانه بودند خواست به دنبال برادرانشان بروند و آنها را با خود به خانه بیاورند. 4 پسر این زن سالخورده با پای برهنه از خانه خارج شده و به سوی مجلس ختم رفتند


تأخیر پسران موجب نگرانی ام حسن شد، به همین دلیل خودش را کشان کشان به خارج از منزل رساند ولی همسایگان پس از دیدن ام حسن، به این زن سالخورده کمک کردند تا به خانه اش باز گردد.

ناگهان چند دقیقه بعد انفجار دوم روی داد .. ام حسن نمی دانست که فرزندانش را به استقبال مرگ فرستاده زیرا همه آنها در انفجار دو خودروی بمبگذاری شده مقابل مجلس ختم کشته شدند.

شدت انفجار به حدی بود که همه اجساد این 7 پسر یافته نشد .. اکنون این زن سالخورده که از شدت غم و اندوه دچار اختلال حواس شده در منزل نزدیکان خود به سر می برد.

اعداد و ارقام دیگر نمی تواند درد و رنجی را که مردم عراق درنتیجه حملات تروریستی متحمل می شوند بیان کند؛ به صورتیکه اکنون خبر انفجار در عراق و کشته شدن شهروندان به مسأله ای روزمره تبدیل شده است.

ام حسن یکی از قربانیان انفجارها در عراق در سپتامبر گذشته است . وی گرانبهاترین داشته های خود را در این حملات تروریستی از دست داد. در انفجارهای سپتامبر حدود 200 نفر کشته شدند. سریال انفجارها و کشتار شهروندان بی گناه در حملات تروریستی همچنان ادامه دارد بدون آنکه امیدی برای پایان این جنایتها وجود داشته باشد.
 
آخرین ویرایش:
بالا