غدیر یک تاریخ است

siTOTjn.jpg


یکی از شبهاتی که ممکن است به حدیث غدیر وارد شود بحث سندی آن است. ما در اینجا به مسأله ی تواتر حدیث غدیر می پردازیم.

حدیث متواتر به حدیثی گفته می شود که افراد زیادی آن را نقل کنند به گونه ای که احتمال هم پیمان شدن آنها بر دروغ گفتن محال است.
حدیث غدیر، یکی از برترین دلایل شیعه بر ولایت امیر مؤمنان علیه السّلام است که با سندهای صحیح و به صورت متواتر از طریق شیعه و اهل تسنن نقل شده است. به گونه ای که عده ی زیادی در طول قرون متمادی آن را روایت نموده اند:
راویان حدیث غدیر در طی قرون متمادی:
قرن1: 110 نفر از صحابه، 84نفر از تابعین
قرن2: 56 عالم اهل سنت
قرن3: 96عالم اهل سنت
قرن4: 43 عالم اهل سنت
قرن5: 24 عالم اهل سنت
قرن6: 20 عالم اهل سنت
قرن7: 21 عالم اهل سنت
قرن8: 18 عالم اهل سنت
قرن9: 16 عالم اهل سنت
قرن10: 14 عالم اهل سنت
قرن11: 12 عالم اهل سنت
قرن12: 13 عالم اهل سنت
قرن13: 12 عالم اهل سنت
قرن14: 19 عالم اهل سنت

گواهی علمای اهل تسنن برتواتر حدیث غدیر:
حدیث غدیر نه تنها سندش صحیح است؛ بلکه بسیاری از علمای اهل تسنن تواتر آن را پذیرفته اند. به عنوان مثال چند تن از علمای اهل سنت که به تواتر حدیث غدیر اعتراف کرده اند عبارتند از:
1- شمس الدین ذهبی (متوفای 748 هـ- یکی از دانشمندان بزرگ و از استوانه های علم رجال اهل تسنن)
2- جلال الدین سیوطی (متوفای 911هـ- مفسر و محدث مشهور اهل تسنن)
3- ابن حجر عسقلانی (متوفای 852هـ- از دانشمندان معروف سنی که به همراه ذهبی یکی از دو رکن اساسی علم رجال اهل تسنن به حساب می آید)
4- علامه شمس الدین الجزری الشافعی (متوفای833هـ)
5- سبط بن جوزی (متوفای 654هـ)
6- علامه اسماعیل بن محمد العجلونی الجراحی (متوفای 1162هـ)
7- محمد ناصر البانی ( متوفای 1332 هـ- محدث مشهور و معاصر وهابی است که بیش از صد جلد کتاب نوشته است و در کتاب السلسة الصحیة به این مطلب می پردازد.)
8- شعیب الأرنؤوط (معاصر)

غدیر در آیینه ی کتاب:
گستردگی سندهای حدیث غدیر آن چنان بوده است که برخی از دانشوران اهل تسنن برای جمع آوری تمامی آنها مجبور شده اند کتاب های مستقلی بنویسند که جای هیچ تردیدی را در صحت سند آن باقی نمی گذارد.
1- محمد بن جریر طبری از کسانی است که کتاب مستقلی در چهار جلد درباره ی اسناد این روایت نوشته است؛ چنانچه ذهبی درباره ی کتاب او می گوید:
«من یک جلد از کتاب اسناد حدیث غدیر را که ابن جریر نوشته بود، دیدم و از زیاد بودن اسناد آن مات و مبهوت شدم.»
2- ابوالعباس ابن عقده روایات غدیر را در کتاب مستقلی جمع آوری کرده است که بسیاری از اسناد آن صحیح و حسن هستند.
3- شمس الدین ذهبی در تذکرة الحفاظ درباره ی حدیث غدیر می نویسد: «حدیث غدیر اسناد خوبی دارد و برای آن کتاب مستقلی نوشته ام.»
بنابراین با توجه به این دلائل و شواهد روشن می شود حدیث غدیر نه تنها حدیثی صحیح بلکه حدیثی متواتر است.
 
بالا