عوارض تـاتـو را می دانـیـد ؟

TrueLove90

New member
...

بعضی اختلالات پوستی در مناطق تاتو دیده می شود، که می تواند برای اولین بار دیده شود و یا تشدید شود.

بسیاری از افرادی که تاتو انجام می دهند و دچار عارضه می شوند برکارکرد روانی، اجتماعی و عملکردی آنها تأثیر می گذارد.از جمله مهمترین عوارض تاتو می توان به موارد زیر اشاره کرد:۱- بروز عفونت :

ایجاد عفونت جلدی در تاتو معمولاً شایع نیست و عفونت گرچه مکرر رخ می دهد ولی بندرت جدی و خطرناک است.

سـیـفـلـیـس و تـوبـرکـلـوز نیز در اثر سوزن تاتو قابل تلقیح کردن و انتشار است.

از طرفی بروز
هـپـاتـیـت در افرادی که تاتو انجام می دهند به سرعت قابل انتقال است.

بروز
زگیل نیز در محل تاتو در اثر آلودگی سوزن مشاهده می شود.۲- واکنش حساسیتی :

مهمترین اتفاقی که پس از تاتو امکان رخ دادن دارد، بروز واکنش آلرژیک به یکی از موارد موجود در تاتو است.

در بیشتر موارد، رنگدانه تاتو یا مشتقات آن که بر روی پوست می ماند، باعث بروز واکنش می شود.

که با بروز ناگهانی تحریک، تورم و قرمزی قسمتی که تاتو روی آن انجام شده است، در عرض چند هفته یا حتی چند سال پس از انجام تاتو دیده می شود.واکنش های تحریکی ناشی از تاتو می تواند بدلیل
سـولـفـیـد جـیـوه موجـود در رنـگ تـاتـو باشد که امروزه با رنگهای گیاهی جایگزین شده است.

واکنش تحریکی معمولاً محدود به منطقه تاتو است ولی گاهی اوقات وسیع تر شده و با بروز
اگـزمـا و پـوستـه ریـزی همراه می شود.ترکیباتی که باعث بروز واکنش آلرژیک تاتو می شوند شامل :


• جـیـوه : مناطق قرمز در تاتو را درگیر می کند احتمال دارد که واکنش آلرژیک شدیدتر شده و با بروز اگزما همراه باشد.

• کـروم : نواحی سبز در تاتو را درگیر می کند.

• کبـالـت : مناطق آبی روشن در تاتو را درگیر می کند.

• مـنـگنـز : نواحی ارغوانی در تاتو را درگیر می کند.

• کربـن : مناطق سیاه تاتو را درگیر می کند.


درصد بالایی از نواحی زرد در تاتو اگر در معرض نور آفتاب قرار بگیرد، دچار قرمزی و تورم می شود و دلیل اصلی آن مشخص نیست ولی علت می تواند وجود
کـادمـیـوم سولفات موجود در رنگ زرد باشد که مشتقات آن به نور حساس است.


بعضی اختلالات پوستی در مناطق تاتو دیده می شود، که می تواند برای اولین بار دیده شود و یا تشدید شود.
سـیـفـلـیـس در فاز دوم یا سوم غالباً در مناطق تاتو دیده می شود ولی تمایل دارد که در مناطق قرمز منتشر شود، که در این مناطق جیوه وجود دارد.بیماری
لـیـکـن پـلـان و پـسـوریـازیـس نیز در مناطق تاتو دیده می شود ولی تمایل به رنگ خاصی ندارد.

لـوپـوس در تاتو نیز بندرت دیده می شود.

گرانـولـوم سارکوئـیـدوز نیز یکی از عوارض پوستی تاتو است.

بعلاوه
ملـانـوم که یکی از بدخیم ترین تومورهای پوستی است، نیز در محل تاتو گزارش شده است.منبع: پزشکان...
 
بالا