عفونت های دندانی

maxin

Well-known member
مقدمه
دندانهای شیری به عنوان پایگاه و جایگاه دندانهای دائمی نقش مهمی در حفره دهان ایفا میکنند. بنابراین پیشگیری و کنترل پوسیدگیها در این دندانها از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت عدم توجه به پوسیدگیهای دندانی، پوسیدگی به سرعت پیشرفت کرده و عصب دندان را گرفتار میکند. در این راستا، کودک گاه دچار دندان دردهای خود به خود و شبانه میشود و گاهی نیز این درگیری عصب با آبسه دندان همراه میشود ، به نحوی که از شروع پوسیدگی ریشه تا عصب میتواند کمتر از شش ماه طول بکشد.
با آبسه دندان چه کنیم؟
متأسفانه درمان دندانهای دچار آبسه بسیار مشکل و گاه غیرممکن است. در صورت بروز آبسه و عفونت دندانها، استفاده سرخود از آنتیبیوتیک به هیچ وجه توصیه نمیشود، چرا که گاهی مصرف نابجای آنتیبیوتیکها باعث پنهان شدن علائم یا مقاوم شدن میکروبها میگردد. پس در صورت بروز آبسههای دندانی در اولین فرصت باید به پزشک مراجعه نمود تا اقدامات درمانی لازم به عمل آید. از طرفی باقی گذاشتن دندانهای عفونی در دهان بسیار خطرناک است، چون علاوه بر تاثیر عفونت بر سلامت عمومی بدن ، در برخی موارد عفونت دندانهای شیری بر روی جوانه دندانهای دائمی زیرین تاثیر گذاشته، باعث نقص ساختاری این دندانها میشود.
نحوه ظهور عفونتهای دندانی
در صورتی که دندان عفونی به درمانهای دندانپزشکی پاسخ مناسب ندهد و یا قابل درمان نباشد، چارهای جز کشیدن دندان نمیباشد که در این صورت توجه به فضاهای خالی از اهمیت ویژهای برخوردار است. آبسههای دندانی گاه با علائم حاد به صورت تب و بیحالی و درد و گاهی بدون علامت ظاهر میشوند. گاه آبسههای دندانی بعد از طی شدن مراحل حاد (یعنی در صورت عدم درمان) به صورت مزمن در میآیند. در این حال عفونت به صورت یک جوش سفید چرکی در لثه بالای ریشه دندان مشاهده میشود که به عنوان یک منبع عفونی عمل میکند. بنابراین رعایت بهداشت دهان و دندان و آشناسازی کودک با محیط دندانپزشکی جهت کنترلهای ۶ ماه یکبار از همان اول کودکی امری واجب است که تا حدی از بار مشکلات میکاهد.

: عفونتهای دندانی
 
بالا