ظرفیت پذیرش آزمون دکترای انگل شناسی پزشکی 92-91

Farzan

New member
دانشگاههاوظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع دكتري تخصصي رشته انگل شناسی پزشکی سال تحصیلی 91-92
اهواز ( 2)
اصفهان( 3)
تهران بهداشت ( 4)
تهران پزشكي( 3)
زنجان مشترك باقزوين( 2)
شهيدبهشتي( 4)
شيراز( 4)
كرمان مشترك باتهران( 2)
مازندران( 2)
 

Setayesh92

New member
دانشگاههاوظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع دكتري تخصصي رشته انگل شناسی پزشکی سال تحصیلی 91-92
اهواز ( 2)
اصفهان( 3)
تهران بهداشت ( 4)
تهران پزشكي( 3)
زنجان مشترك باقزوين( 2)
شهيدبهشتي( 4)
شيراز( 4)
كرمان مشترك باتهران( 2)
مازندران( 2)


فرزان جان به تاپیک ما بیا (بچه هایی که میخوان سال 92 دکترا شرکت کنن)
 
بالا