طرح در ارشد بیوشیمی

moon.light

New member
سلام
من ارشد شیمی شرکت کردم اگر بخوام ارشد بیوشیمی بالینی شرکت کنم بعد از گرفتن ارشد بیوشیمی طرح دارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
بالا