شیعیان ساقی کوثر

bahramian0935

New member
برگرفته از پیچ: نحن شيعة We Are Shia ما همه شیعه هستیم
"لطفا به اشتراک بگذارید "
فریاد هرچه بلندتر باشد گوش های بیشتری را کر و چشمان بی شماری را کور می کند...
به کوری چشم هرکس که نمی تواند یک صدایی شیعیان را ببینید بیایید به مناسبت ولادت با سعادت مولود کعبه به مدت ده روز لباسی آراسته و مزین به نام مولای متقیان امیرالمومنین علی(ع) را بر تن پروفایل هایمان بکنیم. (هرکی با ما همراه شد یک "یا علی " کامنت کنه )
از ذکر علی مدد گرفتیم
آن چیز که میشود گرفتیم
در بوته ی آزمایش عشق
از نمره ی بیست صد گرفتیم
 
بالا