شخصیت وابسته

maxin

Well-known member
در برخورد با افراد شخصیتهای وابسته (Dependent Personality Disorder) آنها را مطیع ، فروتن ، توافق پذیر ، همیشگی و خود شیرین دائمی در مییابید که به افراد دیگر اجازه میدهد در تصمیمات مهم زندگی آنها دخالت کنند، زیرا اعتماد به نفس بالایی نداشته ، قادر به اداره زندگی خود بطور مستقل نیستند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، شخصیتهای وابسته در روابطشان با رفتارهای مطیعانه و خوش مشرب افراطی سعی میکنند که هیچ نتواند خواهان ترک اجتماعی آنها باشد و هرگونه تنهایی و رها شدن به حال خود ، احساسات خالی بودن و اضطراب بیش از اندازه را در آنها بوجود میآورد. روابط این بیماران محدود به کسانی است که به آنها اتکا دارد.

یک نکته در زندگی شخصیتهای وابسته پذیرفتن هر نوع بد رفتاری دیگران نسبت به خودشان بدون اعتراض است.

اگر این بیماران والدین یا همسر سلطه جو داشته باشند، والدین مسلط احساس سودمندی ، قدرت و شایستگی نموده بطور ناخواسته این رفتار را در فرزندان شان دامن میزنند و همسران مسلط احتمالا به سوء استفاده های بدنی و جسمی آنها مبادرت می کنند؛ بدون اینکه با اعتراض یا ترک جسورانه آنها روبرو شوند.

علائم

نیاز عمیق و مفرط برای مورد قبول واقع شدن که به رفتار مطیعانه و وابسته می انجامد و ترس از جدایی که در اوایل بزرگسالی شروع میشود و برای تشخیص وجود پنج (یا بیشتر) علامت از علایم زیر ضروری است :

• بدون راهنمایی و اطمینان بخشی مفرط دیگران قادر به اخذ تصمیمات روزمره نیست.
• احتیاج دارد که دیگران مسولیت اکثر زمینه های مهم زندگی او را بپذیرد.
• در ابراز مخالفت با دیگران به دلیل ترس از قطع حمایت و مقبولیت آنان دچار اشکال است (ترسهای واقع گرایانه از عقوبت یا تلافی منظور نمیشود.).
• در شروع برنامهها و انجام کارها به تنهایی دچار اشکال است (به دلیل اعتماد به نفس در قضاوت یا توانایی تا فقدان انگیزش و انرژی).
• در طلب محبت و حمایت دیگران افراط میکند. تا حدی که داوطلب انجام کارهایی میشود که ناخوشایند هستند.
• وقتی تنها است به دلیل ترس مبالغه آمیز از ناتوانی برای مراقبت از خود ، احساس ناراحتی و درماندگی میکند.
• وقتی یک رابطه نزدیک درهم میگسلد فورا در پی آن رابطه دیگری به عنوان منبع حمایت و مراقبت در میآید.
• اشتغال ذهنی غیر واقع گرایانه با ترس از رها شدن به حال خود دارد.

علل

• فرزندان كوچك خانواده با احتمال بيشتري در معرض خطر ابتلا به اختلال شخصیت وابسته هستند.
• افرادي هم كه در كودكي بيماري جسمي و ذهني داشته اند.

عوارض

• بدون یاری دیگران قادر به زندگی کردن نیستند.
• ناتوان، بي كفايت و درمانده هستند.
• اختلال شخصیت وابسته با افسردگي، اضطراب، نگراني، حمله هاي پانيك و مانند آن همراه است.
• اندازه افسردگي، نگراني و اضطراب گاه بدان مي انجامد كه آن ها رو به مصرف الكل و مواد آورند.

• فرد داراي گرايش شخصيتي وابسته آشكارا در خطر يك سري از بيماري هاي پيكري است،احتمال دارد كه مشكل خويش را بيماري پيكري دريابند و به جست وجوي كمك هاي پزشكي پيكري (به جاي سود جستن از روان درماني و داروهاي روانپزشكي بشتابند.)
• در صورت تنها ماندن، حملات شديد اضطراب را تجربه ميكنند.

عوارض

• بدون یاری دیگران قادر به زندگی کردن نیستند.
• ناتوان، بي كفايت و درمانده هستند.
• اختلال شخصیت وابسته با افسردگي، اضطراب، نگراني، حمله هاي پانيك و مانند آن همراه است.
• اندازه افسردگي، نگراني و اضطراب گاه بدان مي انجامد كه آن ها رو به مصرف الكل و مواد آورند.
• فرد داراي گرايش شخصيتي وابسته آشكارا در خطر يك سري از بيماري هاي پيكري است،احتمال دارد كه مشكل خويش را بيماري پيكري دريابند و به جست وجوي كمك هاي پزشكي پيكري (به جاي سود جستن از روان درماني و داروهاي روانپزشكي بشتابند.)
• در صورت تنها ماندن، حملات شديد اضطراب را تجربه ميكنند.

روش درمان

هدف از درمان اين است كه مراجع بتواند روي پاي خودش بايستد و روابط بين فردي اش را نيز به خوبي استوار نگه دارد: روابطي صميمي، گرم، ارضاكننده اما بدون وابستگي.

روان درمانی:

روان درمانی بیماران وابسته بخصوص با استفاده از درمانهای بینشگرا ( Insight Therapy) موفقیتهای زیادی بدنبال می آورد و با حمایت درمانگر چنین بیمارانی می توانند “استقلال و قاطعیت و اعتماد به نفس بیشتری پیدا میکنند. اما نباید در این کار عجله کرد، چون باعث سردرگمی بیمار میشود. در کنار درمان بینشگرا استفاده از رفتار درمانی ، آموزش قاطعیت و اظهار وجود ، خانواده درمانی میتواند به موفقیت بیشتر درمان منجر شود.

دارو درمانی:

بیماران وابسته علائم فرعی دیگری نظیر اضطراب و افسردگی را نشان میدهند که میتوان از ضداضطراب ها و ضدافسردگیها برای بهبودی آنها استفاده کرد. از این داروها میتوان به ایمی پرامین (Imipramine) ، بنزدویاژپینها (Benzdoiazpins) اشاره کرد.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: saaabaaa
بالا