شب عفو است و...

shiva3322

New member
سالهاست که خدا مزده ای ازم نگرفته.........خیلی دلتنگ خوشحالیم....لطفا دعام کنید ...خیلی محتاجم
 

sa@@ra

New member
ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ :
ﺍﮔﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮﺍ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﯽ،
ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻨﻢ؟
ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺖ : ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ،
ﻫﺮﭼﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﻨﺪ .
.
 

sa@@ra

New member

من از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم ،
نمیدانم چه میخواهید ولی امشب ،
برای شما ، برای رفع غم هایتان ، برای قلب زیبایتان ، برای آرزوهایتان ،
به درگاهش دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهایتان خبر دارد ،

التماس دعا
 
بالا