سوال و جواب برای کنکور هماتو

mohana

Well-known member
سلام دوستان و همکاران عزیز:rose:

تو این تاپیک هرروز چند تا سوال از درس های کنکور هماتو رو میذاریم تا با هم بررسیشون کنیم...


تا جایی که امکان داره فقط گزینه صحیح رو نگیم... توضیحاتش رو هم بذاریم 
آخرین ویرایش:

mohana

Well-known member
خانوم ها و آقایون هماتولوژیست سلام...:auizz3ffy9vla57584x
این هم از 5 تا سوال فصل اول

%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1.jpg1- کدامیک از موارد زیر در اندازه گیری هماتوکریت صحیح نیست؟
الف) دور دستگاه میکروهماتوکریت 10-12 هزار میباشد
ب) مدت زمان سانتریفوژ کردن 5 دقیقه است
ج) در صورتی که هماتوکریت بیش از 50% باشد یک بار سانتریفوژ اضافی ضروری است
د) حداقل 5-8% پلاسما در هر بار سانتریفوژ کردن در توده rbc باقی میماند.


2-واحد محاسباتی RDW-SD کدام مورد زیر میباشد؟
الف) fl
ب)%
ج) pg
د)g/dl

3-کدام گزینه در موردESR صحیح تر است؟
الف) حذف فیبرینوژن از خونESR را افزایش میدهد
ب) نسبت خون به سیترات در اندازه گیری ای اس آر 9 به 1 است
ج) آلبومین و لسیتین باعث افزایش و کلسترول ESR را کاهش میدهد
د) کلسترول باعث افزایش و آلبومین منجر به کاهش ESR میشود

4-تمام موارد زیر میتواند منجر به آبی شدن بیش از اندازه اسمیر خون در رنگ آمیزی گیمسا شود به جز...
الف) بافر اسیدی
ب) اسمیر ضخیم
ج) شستشوی کم
د) طولانی شدن زمان رنگامیزی

5-در همه موارد MCV در دستگاه های شمارش سلولی به طور کاذب افزیش نشان میدهد به جز
الف) افزایش شدید WBC
ب) هیپوکرومی RBC
ج) وجود آگلوتیناسیون سرد
د) هیپراسمولاریتی
 
آخرین ویرایش:

mohana

Well-known member
مهنا جان کتاب خون هنری اسم کاملش چیه؟!!
زهره جان سلام...کتاب من:
هماتولوژی، انعقاد و طب انتقال خون هنری 2011

بچه های گلم علت شیری شدن سرم چیه؟
آقای پدر سلام... الان این سوال کنکور بود؟:whistle:
بالا بودن تری گلیسرید و شیلومیکرون باعث شیری شدن رنگ سرم میشه
 

mohana

Well-known member
سلام...
1- د
گزینه الف و ب دقیقا تو کتاب هنری هست..زمانی که هماتوکریت بیش از 50% باشه آزمایش 5 دقیقه دیگه هم انجام میشه پس گزینه ج هم درسته...

2-الف
3-د

فیبرینوژن و کلسترول باعث افزایش esr و آلبومین و لسیتین باعث کاهش esr میشوند پس گزینه الف و ج غلطه...
نسبت خون به سیترات4 به 1 هست پس گزینه ب هم نادرسته...

4-الف
اسیدی بودن بافر باعث اسیدوفیلی بیش از حد و صورتی شدن بیش از اندازه میشه

5- ب
لکوسیتوز باعث افزایش کاذب در شمارش wbc میشه( طبق جدول 30-3 علل ایجاد نتایج اشتباه در شمارش گر های سلولی اتوماتیک)
هایپراسملاریتی باعث افزایش حجم متوسط سلولی میشه( مثلا در زمان افزایش نسبت ضد انعقاد به حجم خون)
آگلوتیناسیون سرد باعث افزایش mcv,mch,mchc میشه و گرم کردن خون و آنالیز دوباره باعث تصحیح نسبی اندکس ها میشه

..............................................................................

انتظار داشتم تو این مدت که سوال ها رو گذاشتم بیاین و حداقل به یکی از اون ها جواب بدین...هردفه می اومدم منتظر که جوابی ببینم ولی انگار نه انگار...یعنی هیچ ارزشی قائل نشدین
وقتی هیچ رغبتی در شما نمیبینم پس یعنی وجودش بی فایده س!
 

محسن ن ک

New member
آقای پدر سلام... الان این سوال کنکور بود؟:whistle:
بالا بودن تری گلیسرید و شیلومیکرون باعث شیری شدن رنگ سرم میشه[/QUOTE]

دختر خوبم اون ته مهای ذهنم ی چیزای هس ک دستم بهش نمیرسه..اما فک میکنم ی بیماری بود....الا شما 100 % مطمعنی؟
 

محسن ن ک

New member
تفاوت تالاسمی ماژور و مینور زیر میکروسکوپ چیه؟
از روی اندکسای خونی چطوری میشه تالاسمی رو از فقر اهن تفریق داد؟
 

mohana

Well-known member
دختر خوبم اون ته مهای ذهنم ی چیزای هس ک دستم بهش نمیرسه..اما فک میکنم ی بیماری بود....الا شما 100 % مطمعنی؟

فکر کنم همین بود...حالا دوستان چیز دیگه ای میدونن بگن...

تفاوت تالاسمی ماژور و مینور زیر میکروسکوپ چیه؟
از روی اندکسای خونی چطوری میشه تالاسمی رو از فقر اهن تفریق داد؟

-تعداد rbc در فقر آهن کم میشه اما مینور نرماله برای همین:
نسبت mcv به rbc اگه بیشتر از 13 باشه:فقر آهن....کمتر باشه مینور

-RDW تو فقر آهن افزایش پیدا میکنه اما مینور نرماله
 
آخرین ویرایش:

shahran

New member
سلام mohans من با کمال میل و انگیزه جواب میدم. البته خودمن سوال میدارم باشه
 

IL-2

Well-known member
سلام.باتشکر از مهنا جونن .... منم این تاپیک رو خ دوس دارم ....
اما من در حال تحصیلم و اطلاعات زیادی ندارم پس از دور تشویقتون میکنم...:smilies-azardl (113
 

Z0HRE

New member
تاپیک بسیار خوبیه.ممنون ازت مهنا جان.

ما هم ک اطلاعات چندانی نداریم استفاده میکنیم.:tonguesmiley:
 

محسن ن ک

New member
فکر کنم همین بود...حالا دوستان چیز دیگه ای میدونن بگن...-تعداد rbc در فقر آهن کم میشه اما مینور نرماله برای همین:
نسبت mcv به rbc اگه بیشتر از 13 باشه:فقر آهن....کمتر باشه مینور

-RDW تو فقر آهن افزایش پیدا میکنه اما مینور نرماله

قسمت اول سوالو درست ج دادی اما قسمت دوم رو درست متوجه نشدی...زیر میکروسکوپ مینور و ماژور چ تفاوتی دارند؟
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohana

mohana

Well-known member
azmoon.jpg

1-کدامیک از موارد زیر جزء مارکر های پلاسموسیت ها میباشد؟
الف) cd20,cd10,cd19
ب) cd19,cd20,hca-dr
ج)cd19,cd21,cd38
د)cd38,cd138

2-وجود آنتی ژن cd5/cd7 دلیل بر تهعد تمایز کدام رده سلولی است؟
الف) لنفوسیت t
ب) لنفوسیت b
ج) رده میلوئیدی
د) رده اریتروئیدی

3-ژلاتیناز و آلکالین فسفاتاز به ترتیب در کدام اندامک های نوتروفیل موجودند؟
الف) گرانول های اولیه-گرانول های ثانویه
ب) گرانول های ثانویه- گرانول های اولیه
ج) گرانول های نوع سوم- گرانول های اولیه
د) گرانول های نوع سوم- ارگانل های سیتوپلاسمی

4-در بیماری با رتیکولوسیت 9% و هماتوکریت 25% اندکس رتیکولوسیت کدامیک از مقادیر زیر است؟
الف) 2.5%
ب)3.5%
ج)6%
د)6.5%

5-اریتروپورفری ناشی از مسمومیت با سرب معلول نقص کدامیک از آنزیم های زیر است؟
الف) پرفوبیلینوژن دآمیناز
ب) فروشلاتاز
ج) یوروژن دکربوکسیلاز
د) پروتوژن اکسیداز
 

mohana

Well-known member
1-گزینه د
طبق جدول 31-8 فصل خونسازی
گزینه ج مربوط میشه به لنفوسیت b بالغ


2- الف
لنفوسیت بی cd10
میلوئیدی:cd33
اریتروئیدی:cd71

3- ج

4- الف
از فرمول زیر استفاده میکنیم
هماتوکریت نرمال(45) * زمان بلوغ/ هماتوکریت بیمار* شمارش رتیک بیمار

که اینجا با توجه به هماتوکریت 25 زمان بلوغ 2 میشه

جواب نهایی 2.5

5- ب
 
آخرین ویرایش:

maxin

Well-known member
د وستان توضیح بدید.؟؟؟من سطحم پایینه خب هی روشون اشتباه میکنم.
1-سیتوپلاسم هتروژن؟
2-پیشوند پان رو هم توضیح بدید(مثلا پان میلوئید)؟
3-آسپیره مغز استخوان؟
 

mohana

Well-known member
د وستان توضیح بدید.؟؟؟من سطحم پایینه خب هی روشون اشتباه میکنم.
1-سیتوپلاسم هتروژن؟
2-پیشوند پان رو هم توضیح بدید(مثلا پان میلوئید)؟
3-آسپیره مغز استخوان؟

سلام...
1- سیتوپلاسمی که یکدست نباشه...رنگ پذیریش همگون نباشه
2- پان به معنی همه، تمام طبق کتاب دورلند... مثلا وقتی میگیم پان سایتوپنی یعنی کاهش همه رده ها
3- نمونه برداری از مغز استخوان با کمک سرنگ فکر کنم

دوستان اگه اشتباه گفتم جوابمو تصحیح کنین
:riz304:
 
بالا