*رفع اشکال دروس ژنتیک پزشکی*

lovlynahal

New member
تو مبحث ژنتیک مندلی
آمیزش منو هیبریدهتروزیگوت اینو مثال زده Aa Bb.AaBB
آمیزش دی هیبرید هترو زیگوت اینو مثال زده Bb Aa. BbAa
مگه هر دوتا مورد دی هیبرید نیست ؟یکی توضیح بده ممنون می شم
 

Edna

New member
تو مبحث ژنتیک مندلی
آمیزش منو هیبریدهتروزیگوت اینو مثال زده Aa Bb.AaBB
آمیزش دی هیبرید هترو زیگوت اینو مثال زده Bb Aa. BbAa
مگه هر دوتا مورد دی هیبرید نیست ؟یکی توضیح بده ممنون می شم

راستش آره...منوهیبریدی ینی کنترل شده از جانب یک ژن...قاعدتا باید با هم تفاوت داشته باشن..شما از روی چه کتابی مطالعه میکنین؟؟؟
 

lovlynahal

New member
راستش آره...منوهیبریدی ینی کنترل شده از جانب یک ژن...قاعدتا باید با هم تفاوت داشته باشن..شما از روی چه کتابی مطالعه میکنین؟؟؟
تو کتاب بانک جامع سوالات ژنتیک نجات مهدیه یکی از تستاشه
 
بالا