دندانهاي سالم

maxin

Well-known member
[h=2]چگونه در تمام عمر دندانهاي سالمي داشته باشيم؟[/h]
چگونه در تمام عمر دندانهاي سالمي داشته باشيم

راهنمای بهداشتي دهان و دندان برای خانواده شماآيا مسواك زدن به تنهايي ميتواند كاملاً دهان را تميز كند؟

كاملاً نه مسواك فقط سه سطح خارجي از پنج سطح دندانها را تميز ميكند. براي تميز كردن سطوح بين دنداني كه قابل دسترس مسواك نيست بايد از نخ دندان استفاده نمود نخ دندان بقدر كافي باريك است و به آساني ميتواند از بين دندانها عبور كرده و پلاك ميكروبي را از سطوح بين دندان برطرف نمايد. شما بايد از نخ دندان جهت تميز كردن سطوح بين دنداني كه قابل دسترس با مسواك نيست استفاده نمائيد. دندانپزشك يا بهداشتكار شما نوعي نخ دنداني را كه بايد استفاده نمائيد توصيه خواهد نمود و طرز صحيح استفاده از آنرا توضيح خواهد داد. براي فاصلههاي زياد بين دندانها بهتر است از نخ دندان سوپرفلاس استفاده نمائيد.

از چه نوع مسواكي بايد استفاده كرد؟

دندانپزشكان و بهداشتكاران دهان و دندان، عقيده دارند كه يك مسواك خوب بايد داراي موهاي نرم نايلوني با نوك كوچك كاملاً متراكم و دسته مناسب باشد. همچنين معتقدند كه نوك موهاي مسواك بايد گرد باشد. لثهها بسيار حساسند و به آساني در تماس با بعضي از مسواكها كه داراي موهاي تيز باشند. صدمه ميبينند. موهاي نوك گرد مسواك چنان سائيده و پاليش شدهاند كه نوك آنها به صورت گنبدي شكل و كوچك درآمده كه به نرمي روي لثه كشيده ميشود و آسيبي به آن وارد نميسازد.

چه عواملي باعث ايجاد پوسيدگي در دندان ميشود؟

لايه چسبندهاي به نام پلاك ميكروبي بر سطح دندان ايجاد ميگردد. قند موجود در غذاهائي كه ميخوريد به پلاك ميكروبي در بوجود آوردن اسيدها كمك ميكند كه اين اسيدها موجب خوردگي مينا شده و تدريجاً در مينا ايجاد حفره مينمايند.

بنابراين بخاطر داشته باشيد :

پلاك ميكروبي + قند = اسيد= پوسيدگي دندان

آيا اين بدان معني است كه بايد مواد قندي را از برنامه غذايي حذف نمود؟

بطور ايدهآل بله، اما مسئله مهم اين است كه تعداد دفعات مصرف مواد قندي را در طول روز محدود نمائيم بايد اغذيه قندي را حتيالامكان به همراه وعدههاي غذا مصرف نمود. زيرا ساير غذاهاي صرف شده موجب كاهش توليد اسيد ميشود. براي مثال صرف يك تكه پنير در پايان غذا ميتواند به خنثي كردن اسيد در اطراف دندانها كمك كند.

بخاطر داشته باشيد هربار كه مواد قندي در تماس با پلاك ميكروبي قرار گيرند، اسيد به مدت حداقل 30 دقيقه بر سطح مبنا تاثير ميگذارد. بنابراين نبايد مواد قندي در فواصل بين وعدههاي غذايي صرف شود.

اما اگر بخواهيم بين وعدههاي اصلي غذا،خوراكي بخوريم چه ميشود؟

اگر مجبور هستيد بين وعدههاي غذائي، خوراكي بخوريد، حتماً بايد نوع مناسب آن را انتخاب نمائيد مثل نان، پنير، سبزيجات و ميوه تازه، فندق، نوشابههاي كم كالري و شير.

همواره برچسب روي غذاها را از لحاظ ميزان مواد قندي موجود در آنها بررسي نمائيد. هرچه ميزان مواد قندي غذاها بيشتر باشد مصرف آنها براي دندانها مضرتر است.چه عاملي باعث بيماري لثه ميشود؟

وجود پلاك ميكروبي د رمحل اتصال لثه با دندان باعث ايجاد بيماري لثه ميشود. اتصال بافت لثه به دندان بايد آنقدر محكم باشد كه دندانها را محكم نگاه داشته و از رسيدن باكتريها به ريشه دندان جلوگيري نمايد. وجود پلاك ميكروبي به استخوان نگاه دارنده دندانها حمله كرده و موجب از بين رفتن آن ميشود. دندانها تدريجاً لق شده و نهايتاً از دست ميروند.

بخاطر داشته باشيد كه بيماري لثه شايعترين عامل از دست دادن دندان در بزرگسالان است.

چگونه ميتوانيم بفهميم كه دچار بيماري لثه شدهايم؟

اغلب لثه هنگام مسواك زدن يا نخ كشيدن به سهولت خونريزي ميكند و ممكن است قرمز و متورم بنظر برسد. اگر خونريزي ادامه يابد و لثهها قرمز و متورم بنظر برسد.

اگر خونريزي ادامه يابد و لثهها قرمز و متورم باقي بماند فوراً به دندانپزشك مراجعه نمائيد. وجود لثه قرمز متورم و خونريزي لثه از اولين علائم بيماري لثه ميباشد

چگونه ميتوان پلاك ميكروبي را برطرف نمود؟

پلاك يكي از علل اصلي پوسيدگي دندان و بيماري لثه ميباشد. بنابراين از بين بردن پلاك ميكروبي براي ادامه سلامت دهان و حياتي است. شما ميتوانيد با مسواك زدن منظم و از آن مهمتر با مسواك زدن صحيح داراي دندانها و لثه سالم باشيد. بايد دندانها و لثههاي خود را حداقل روزي دوبار، صبح و شب مسواك بزنيد تا كاملاً پلاك ميكروبي را از دهان خود بزدائيد. زمان لازم براي مسواك زدن در افراد مختلف متفاوت است ولي به طور متوسط بايد 2 تا 3 دقيقه براي هر وعده مسواك زدن تخصيص داده شود.

بهترين روش مسواك زدن كدام است؟

نوك موهاي مسواك را با زاويه 45 درجه نسبت به محور طولي دندانها قرار دهيد بطوريكه برخي از الياف نرم نايلوني آن روي لثه قرار گيرند. مسواك را با حركات كوتاه به جلو ـ عقب ببريد و با دقت ولي محكم فشار دهيد. شما بايد تمام دندانها و تمام لبه لثه را چه در داخل و چه در خارج مسواك بزنيد. ضمناً فراموش نكنيد كه سطح جونده دندان را شستشو نمائيد.

از دندانهاي خود مراقبت كنيد تا آنها در تمام عمر سالم باقي بمانند.

1ـ به منظور تميز كردن سطوح بين دندانها كه قابل دسترس مسواك نيستند ايد تقريباً 45 سانتيمتر از نخ دندان را جدا كرده و دو انتهاي آنرا به دور انگشت وسط بپيچيد. سپس با انگشت شست و اشاره با فاصله پنج سانتيمتر محكم نگهداريد.2ـ براي سهولت ورود نخ در بين دندانها، آنرا با حركات ملايم جلو و عقب و پائين ببريد. براي تميز كردن سطح دندان نخ را به دور دندان انحناء دهيد و با حركت بالا و پائين نخ را به سطح دندان بكشيد.3ـ دستورالعمل مرحله دوم را در مورد دندانهاي مجاور نيز تكرار نمائيد و ياد داشته باشيد كه براي جلوگيري از وارد شدن هرگونه آسيب احتمالي به لثه بايد نخ را محكم به سطح دندان بچسبانيد.

4ـ اين عمل را در مورد تمام دندانهاي فك فوقاني و تحتاني تكرار نمائيد و نخ را از دور يك انگشت وسط به دور انگشت وسط ديگر بپيچيد تا به طور منظم از يك قسمت تميز و محكم نخ استفاده شود بياد داشته باشيد كه از يك قسمت جديد نخ براي هر دندان بايد استفاده گردد.

5ـ بايد توجه كافي به نخ كشيدن دندانهاي خلقي مبذول كنيد هنگامي كه عمل نخ كشيدن به پايان رسيد دهان خود را كاملاً با آب بشوئيد و در حين اين عمل، آب را با فشار از لاي دندانهاي خود رد نمائيد.

روش صحيح مسواك زدن:

1ـ ابتدا تمام سطوح خارجي دندانهاي فك فوقاني را با حركت آرام لرزشي به صورت جلو ـ عقب تميز نمائيد. در موقع انجام اين عمل بايد به محل اتصال لثه با دندان توجه نمود.

2ـ سطوح داخلي دندانهاي فك فوقاني را با همان حركت آرام جلو ـ عقب مسواك بزنيد.

3ـ مسواك زدن كليه سطوح خارجي و داخلي را تكرار كنيد.

4ـ در صورتيكه مسواك را زاويهدار بگيريد، مسواك زدن سطوح داخلي دندانهاي فك فوقاني و تحتاني راحتتر ميشود.

5ـ سطح جونده دندانهاي هر دو فك فوقاني و تحتاني را با حركت كوتاه و ملايم لرزشي جلو و عقب تميز نمائيد.

راهنماي بهداشتي دهان و دندان برای خانواده شما
.مرکز بهداشت شهرستان شیراز - شهدای والفجر

http://shc.sums.ac.ir/
 
بالا