درمان تومور مغزی در موش

maxin

Well-known member
گروهی از محققان سرطان جان هاپکینز، یک جهش ژنتیکی در ژن IDH1 را که نخستین بار در سال 2008 در تومور مغزی انسان (گلیوما) شناسایی شده بود هدف تحقیق و بررسی قرار دادند. این جهش در 70 تا 80 درصد موارد سطح پایین و همچنین پیشرونده ی سرطان مغز مشاهده شده بود. این تغییر در یک نقطهی منفرد خاص از زنجیرهی هزاران حرفی کد ژنتیکی ایجاد میشود و آنقدر درهم گسیختگی ایجاد میکند که مانع انجام وظیفه ی تبدیل گلوکز به انرژی توسط پروتئین میشود. در عوض، این جهش پروتئین را ربوده و برای ساخت مولکولی که به طور معمول در سلول یافت نمیشود، و ظاهرا نقش کلیدی در فرآیند شکلگیری و ساخت سلولهای سرطانی دارد، استفاده میکند.
محققین جان هاپکینز گفته اند که به واسطهی این کشف جدید میخواهند به سرعت بر روی طراحی تست کلینیکی کار کنند تا طی آن آنچه را در موشها بررسی و مشاهده کرده اند بر روی افراد مبتلا به گلیوما (تومور مغزی) پیاده کنند. آنها میگویند علیرغم فهم و درک فزاینده از گلیوماهای ناشی از جهش IDH1، رشد درمانهای موثر با مشکلات و پیچیدگی هایی روبرو بوده است.
الکساندرا برودوفسکی، محقق و دانشجوی تحصیلات تکمیلی در برنامه ی پزشکی مولکولی و سلولی در دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز که آزمایشها را اجرا کرده است میگوید: «ما به طور معمول در آزمایشگاه از دیدن اینکه یک دارو رشد تومور را حتی کند میکند هم خوشحال میشویم؛ هیچوقت از تومورها انتظار پسروی نداریم اما این دقیقا اتفاقی است که اینجا افتاده است.»
گرگوری ریجینز، استاد جراحی اعصاب و تومورشناسی از همین دانشگاه که سرپرست این تحقیق بوده است گفته است: «این درمان به طور شگفت آوری در این موشها عالی پیش رفته است. ما با جراحان اعصاب صحبت کردهایم و در اولین فرصت ممکن میخواهیم پارامترها و عوامل آزمایشهای کلینیکی را به بحث و بررسی بگذاریم تا ببینیم آیا این درمان به دنبال جراحی، در بیماران ما موثر خواهد بود؟»
محققین میگویند بسیاری از درمانهای پیشنهادی سرطان را در موش از بین بردهاند اما در انسان با شکست مواجه شده اند.


منبع: مهندسی پزشکی مهندسی زندگی
 
آخرین ویرایش:
بالا