درصدهای من

طبری

New member
سلام
درصدهای من این است:
تاریخ تمدن: 79
تاریخ علوم پزشکی 79
فارسی: 100
حفظ الصحه: 100
عربی :15
اشتباه کردم عربی کم خواندم
به نظرتان رتبه من چند می شود؟:wacsmiley::rolleyessmileyanim:
 
بالا