دانلود كليپ زير نويس شده حقايق پروژه تحقيقاتي منهتن

sheyda725

New member
SMiL.ANTi666%20_18_.gif
دانلود كليپ زير نويس شده حقايق پروژه تحقيقاتي منهتنmanhatan.jpg
آيا مي دانيد اولين بمب اتم توسط چه كساني ساخته شد؟

آيا مي دانيد اولين بمب اتم به حمايت كدام كشور ها ساخته شد؟

آيا مي دانيد اولين بمب اتم با چه نيتي ساخته شد؟

آيا مي دانيد اولين بمب اتم با حضور چه دانشمنداني ساخته شد؟

آيا مي دانيد اولين بمب اتم با چه شرايط خاصي تحقيقاتي ساخته شد؟


آيا مي دانيد اولين بمب اتم براي ساخت ان چند نفر قرباني شدند؟


آيا مي دانيد اولين بمب اتم توسط چه كساني استفاده شد؟(چگونه بعضي ها دم از حقوق بشر ميزنند؟)

جواب تمام اين سوالات و حقايق جالب درباره ساخت اولين بمب اتم در كليپ زير

لينك دانلود كليپ زير نويس شده پروژه منهتن

كاري از وزارت امور خارجه مجازي آنتي 666
 
بالا