خنده بازار

diseases

Well-known member
‏شبکه چهار راز بقا یه کرکس نشون داد


گوینده گفت شاید چهره ی این جانور بد هیکل و بد قیافه براتون آشنا باشه، ...بابام گفت آره شبیه پسرمه ... :sadsmiley:
 

diseases

Well-known member
اینجوری که بعضی پسرا دارن تو باشگاه بدنسازی تمرینات سخت میکنن و واسه محرم آماده میشن،خود لشگریان امام حسین و یزید واسه جنگ آماده نمیشدن ...
 

diseases

Well-known member
مشاور خانواده گفت درمقابل عصبانیت پدرت شما لبخند بزن ...هیچی دیگه الان دارن از وسط بخیه ام می کنند به جُرم مسخره کردن پدر !!!
 

diseases

Well-known member
‏حضرت یعقوب از ندیدن یوسف نابینا شد،

مادربزرگِ من از بس که تکرارش رو از آی فیلم دید کور شد ...
 

diseases

Well-known member
در ایام محرم اگه دیدید طبل ترکید
.
.
.


.
.
شک نکنید دوست دختر طرف سر کوچه وایساده بوده
 

diseases

Well-known member
‏فقط یه ایرانی میتونه قمار بازی کنه

و تو دلش صلوات بفرسته که برنده بشه ...
 

diseases

Well-known member
روزی شخصی نزد شیخ رفت و گفت: آنقدر خسته ام که نگو...

شیخ فرمود: باشه نمیگم ....
 

diseases

Well-known memberیه شامپو خریدم انقدر ویتامین پشتش نوشته

حیفم اومد بزنم به سرم ....

روزی یه قاشق میخورم ...
 

diseases

Well-known member
زبان فارسی خیلی جالبه.
هم سکوت علامت رضاست هم جواب ابلهان خاموشیستتازه آخرین سنگرم سکوته


با اینحال سکوت سرشار از ناگفته هاست.


خودت ببین دیگه ....
 

diseases

Well-known member
بچه خواهرم ۸سالشه ۵۰۰هزار تومن دادن به مربی استخرش تابهش شنا یاد بده!
اونوقت من بچه بودم بابام منو هل داد تو استخر گفت: سعی کن زنده بمونی ...
 

diseases

Well-known member
‏من وقتی به دنیا اومده بودم انقد زشت بودم کسی قربون صدقم نمیرفت ،
فقط میگفتن همین که سالمه خدا رو شکر
 

diseases

Well-known member
‏یه نخی وسط ده تومنی و بیست تومنی قدیم بود این نخ رو در می آوردیم و میرفتیم با استرس تمام از مغازه جنس میخریدیم
این نهایت اختلاس زمان ما بود ....
 
بالا