خردادیااااااا دستا بالااااااا

mahsast

New member
مهسااااااا تولدت هپی
33619_rosesmile.gif24 خرداد
mahsastاز 1 تا 20 چقدر خوش خنده ای؟ 19
از 1 تا 20 چقدر عصبانی میشی؟10
از 1 تا 20 چقدر زود عصبانی میشی؟ 10
از 1 تا 20 چقدر آشپزیت خوبه؟ 18
از 1 تا 20 چقدر شلخته ای؟ 10
از 1 تا 20 چقدر گریه می کنی؟10
از 1 تا 20 چقدر صبوری؟ 20
از 1 تا 20 چقدر تنبلی؟10
از 1 تا 20 چقدر خوش خوابی؟ 19
از 1 تا 20 چقدر باحالی؟ 19
از 1 تا 20 چقدر خاصی؟ 18
از 1 تا 20 چقدر تنهایی؟ 10
از 1 تا 20 چقدر دورت شلوغه؟ 10
از 1 تا 20 چقدر دیگران رو دوست داری؟ 20
از 1 تا 20 چقدر زندگیت رو صرف بقیه می کنی؟ 19
از 1 تا 20 چقدر چند اخلاقی هستی؟ 19
از 1 تا 20 چقدر دو رو هستی؟ 8
از 1 تا 20 چقدر دست بزن داری؟1
از 1 تا 20 چقدر درس خونی؟ 19!!!!!
از 1 تا 20 چقدر خوش خوراکی؟ 17
از 1 تا 20 چقدر ترسویی؟5
از 1 تا 20 چقدر احساساتی هستی؟ 17
از 1 تا 20 چقدر دروغ میگی؟9
از 1 تا 20 چقدر آدم خونگرمی هستی؟ 18
از 1 تا 20 چقدر از خودت بدت میاد؟8
از 1 تا 20 چقدر خردادی بودنت رو دوست داری؟ 20
از 1 تا 20 چقدر دوست داری خردادی نباشی؟1
از 1 تا 20 چقدر آدم سنگینی هستی؟ 19
از 1 تا 20 چقدر آدم سبکی هستی؟ 2
از 1 تا 20 چقدر میگی اول خودت بعد دیگران؟ 12
از 1 تا 20 چقدر میگی اول خانواده بعد دیگران؟ 15
از 1 تا 20 چقدر خونسردی؟ 19
از 1 تا 20 چقدر خودشیفته ای؟ 8
از 1 تا 20 چقدر از زندگیت راضی هستی؟ 19
از 1 تا 20 چقدر اعتماد به نفست بالاست؟ 10
از 1 تا 20 چقدر هنرمندی و همه هنری داری؟ 15
از 1 تا 20 چقدر به طالع بینی خردادی ها معتقدی؟ 18
از 1 تا 20 چقدر زود خسته میشی؟ 10
از 1 تا 20 چقدر دوست داری همه کاری انجام بدی؟ 15
از 1 تا 20 چقدر همه کارات رو کامل انجام میدی؟ یعنی نصفه کاره ول نمی کنی. 17
از 1 تا 20 چقدر شر و شوری؟ 18
از 1 تا 20 چقدر منطقی هستی؟ 19
از 1 تا 20 چقدر فکر می کنی مرد/زن زندگی هستی؟ 20
از 1 تا 20 چقدر کوشایی؟ 19
از 1 تا 20 چقدر عاشقی/عاشق میشی/عاشق شدی؟ 10
از 1 تا 20 چقدر آدم وفاداری هستی؟ به عهدت/دیگران.18
از 1 تا 20 چقدر خوش قولی؟20
از 1 تا 20 چقدر عاشق کارهای فکری هستی؟ 20
از 1 تا 20 چقدر خودت رو با محیط وفق میدی؟ 18
از 1 تا 20 چقدر حساس هستی؟ 18
از 1 تا 20 چقدر خلاقی؟1!!!!
رنگ مورد علاقت چیه؟ نارنجی

اهثان!!!انگشتام شکست!!!:j58r36j3gcr4suxymupچه جوری این همه سوال به ذهنت رسیده(:) سوال دیگه ای بود در خدمتیم:bunnyearsmiley:
 

eeeeeeehsan

New member
25 خرداد
Nike313


از 1 تا 20 چقدر خوش خنده ای؟

از 1 تا 20 چقدر عصبانی میشی؟
از 1 تا 20 چقدر زود عصبانی میشی؟
از 1 تا 20 چقدر آشپزیت خوبه؟
از 1 تا 20 چقدر شلخته ای؟
از 1 تا 20 چقدر گریه می کنی؟
از 1 تا 20 چقدر صبوری؟
از 1 تا 20 چقدر تنبلی؟
از 1 تا 20 چقدر خوش خوابی؟
از 1 تا 20 چقدر باحالی؟
از 1 تا 20 چقدر خاصی؟
از 1 تا 20 چقدر تنهایی؟
از 1 تا 20 چقدر دورت شلوغه؟
از 1 تا 20 چقدر دیگران رو دوست داری؟
از 1 تا 20 چقدر زندگیت رو صرف بقیه می کنی؟
از 1 تا 20 چقدر چند اخلاقی هستی؟
از 1 تا 20 چقدر دو رو هستی؟
از 1 تا 20 چقدر دست بزن داری؟
از 1 تا 20 چقدر درس خونی؟
از 1 تا 20 چقدر خوش خوراکی؟
از 1 تا 20 چقدر ترسویی؟
از 1 تا 20 چقدر احساساتی هستی؟
از 1 تا 20 چقدر دروغ میگی؟
از 1 تا 20 چقدر آدم خونگرمی هستی؟
از 1 تا 20 چقدر از خودت بدت میاد؟
از 1 تا 20 چقدر خردادی بودنت رو دوست داری؟
از 1 تا 20 چقدر دوست داری خردادی نباشی؟
از 1 تا 20 چقدر آدم سنگینی هستی؟
از 1 تا 20 چقدر آدم سبکی هستی؟
از 1 تا 20 چقدر میگی اول خودت بعد دیگران؟
از 1 تا 20 چقدر میگی اول خانواده بعد دیگران؟
از 1 تا 20 چقدر خونسردی؟
از 1 تا 20 چقدر خودشیفته ای؟
از 1 تا 20 چقدر از زندگیت راضی هستی؟
از 1 تا 20 چقدر اعتماد به نفست بالاست؟
از 1 تا 20 چقدر هنرمندی و همه هنری داری؟
از 1 تا 20 چقدر به طالع بینی خردادی ها معتقدی؟
از 1 تا 20 چقدر زود خسته میشی؟
از 1 تا 20 چقدر دوست داری همه کاری انجام بدی؟
از 1 تا 20 چقدر همه کارات رو کامل انجام میدی؟ یعنی نصفه کاره ول نمی کنی.
از 1 تا 20 چقدر شر و شوری؟
از 1 تا 20 چقدر منطقی هستی؟
از 1 تا 20 چقدر فکر می کنی مرد/زن زندگی هستی؟
از 1 تا 20 چقدر کوشایی؟
از 1 تا 20 چقدر عاشقی/عاشق میشی/عاشق شدی؟
از 1 تا 20 چقدر آدم وفاداری هستی؟ به عهدت/دیگران.
از 1 تا 20 چقدر خوش قولی؟
از 1 تا 20 چقدر عاشق کارهای فکری هستی؟
از 1 تا 20 چقدر خودت رو با محیط وفق میدی؟
از 1 تا 20 چقدر حساس هستی؟
از 1 تا 20 چقدر خلاقی؟
رنگ مورد علاقت چیه؟
 

N@RVIN

Well-known member
زندگی با خردادیا زندگی با ریسکه

زندگی با خردادیا زندگی با باده

رو حرف یه خردادی حساب کردن ، ینی خودت رو سرکار گذاشتی

رو بند خردادیا رخت پهن کردن ، ینی رو دست باد رخت پهن کردی

خردادی ینی یه روز افراط یه روز تفریط

خردادی ینی یه روز عاشق فرداش فارغ ;)

البته اینا چیزی از باحالی و جذابیت و ویژگیهای خاص و جالب و بمب خوشگذرونی بودن خردادیا کم نمیکنه ..خردادیا واقعا خاصن اینو یه اسفندی میگه ;)


تولدتون مبارک
:thanks:
 

هانیه

Well-known member
زندگی با خردادیا زندگی با ریسکه

زندگی با خردادیا زندگی با باده

رو حرف یه خردادی حساب کردن ، ینی خودت رو سرکار گذاشتی

رو بند خردادیا رخت پهن کردن ، ینی رو دست باد رخت پهن کردی

خردادی ینی یه روز افراط یه روز تفریط

خردادی ینی یه روز عاشق فرداش فارغ ;)

البته اینا چیزی از باحالی و جذابیت و ویژگیهای خاص و جالب و بمب خوشگذرونی بودن خردادیا کم نمیکنه ..خردادیا واقعا خاصن اینو یه اسفندی میگه ;)


تولدتون مبارک
:thanks:
:mad_majidonline:
تو چرا میایی راجب خردادیا نظر میدی؟عشقت خردادیییییییییییییییییییییییی مگه هاننننننننننننننننننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟////////// من از کی خردادی هستم هانننننننننننننننننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟:sdasdasd:
 

N@RVIN

Well-known member
:mad_majidonline:
تو چرا میایی راجب خردادیا نظر میدی؟عشقت خردادیییییییییییییییییییییییی مگه هاننننننننننننننننننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟////////// من از کی خردادی هستم هانننننننننننننننننننننن؟؟؟؟؟؟؟؟:sdasdasd:

تو یه درصد فکر کن عشق من خردادی باشه دو تا شخصیت کاملا متضاد خخخ

نه یه صد و پنجاه تا دوست فابریک خردادی دارم خخ گفتم اخرای خرداده بزنم تو برجک پرچم خرداد


اسپم شیرینی زندگیه:tonguesmiley:
 

هانیه

Well-known member
تو یه درصد فکر کن عشق من خردادی باشه دو تا شخصیت کاملا متضاد خخخ

نه یه صد و پنجاه تا دوست فابریک خردادی دارم خخ گفتم اخرای خرداده بزنم تو برجک پرچم خرداد


اسپم شیرینی زندگیه:tonguesmiley:
فقط تولدشونو تبریک بوگو

دیگه نبینم تعریف کنی


اسپم میدیم که میدیم موشکلی هس ؟هان؟هس بوگو دیگه؟


خواهش میکنم میدونم موشکلی نیس

پی نوشت...اینقدر تاپیک ها منتظرن بنده افتخار بدم شرفیاب بشم اسپم بگذارم هاااااااااااا بعله :heart:هانیه درمیان انبوهی از قلب ها :heart:
 

IL-2

Well-known member
تو یه درصد فکر کن عشق من خردادی باشه دو تا شخصیت کاملا متضاد خخخ

نه یه صد و پنجاه تا دوست فابریک خردادی دارم خخ گفتم اخرای خرداده بزنم تو برجک پرچم خرداد


اسپم شیرینی زندگیه:tonguesmiley:

ناروین عزیزم اسپم بر تو حلاله...
فقط حال این خردادیای پز پزووو رو بگیر
کشتنمون بس که پز دادن

پ ن: حال خوبه خودم روزی به دنیا اومدم که به وجود تمامی خردادی ها پایان دادم:motat:
 

Nike313

New member
25 خرداد
Nike313


از 1 تا 20 چقدر خوش خنده ای؟ 19.5

از 1 تا 20 چقدر عصبانی میشی؟ 5
از 1 تا 20 چقدر زود عصبانی میشی؟ 2
از 1 تا 20 چقدر آشپزیت خوبه؟6
از 1 تا 20 چقدر شلخته ای؟ 10
از 1 تا 20 چقدر گریه می کنی؟10
از 1 تا 20 چقدر صبوری؟ 17
از 1 تا 20 چقدر تنبلی؟13
از 1 تا 20 چقدر خوش خوابی؟ 18
از 1 تا 20 چقدر باحالی؟10
از 1 تا 20 چقدر خاصی؟ 10
از 1 تا 20 چقدر تنهایی؟ 10
از 1 تا 20 چقدر دورت شلوغه؟ 10
از 1 تا 20 چقدر دیگران رو دوست داری؟ 14
از 1 تا 20 چقدر زندگیت رو صرف بقیه می کنی؟ 16
از 1 تا 20 چقدر چند اخلاقی هستی؟ 17
از 1 تا 20 چقدر دو رو هستی؟ 10
از 1 تا 20 چقدر دست بزن داری؟2
از 1 تا 20 چقدر درس خونی؟ 15
از 1 تا 20 چقدر خوش خوراکی؟ 19
از 1 تا 20 چقدر ترسویی؟17
از 1 تا 20 چقدر احساساتی هستی؟ 16
از 1 تا 20 چقدر دروغ میگی؟13
از 1 تا 20 چقدر آدم خونگرمی هستی؟ 17
از 1 تا 20 چقدر از خودت بدت میاد؟0 :)
از 1 تا 20 چقدر خردادی بودنت رو دوست داری؟20
از 1 تا 20 چقدر دوست داری خردادی نباشی؟0
از 1 تا 20 چقدر آدم سنگینی هستی؟ 17
از 1 تا 20 چقدر آدم سبکی هستی؟ 5
از 1 تا 20 چقدر میگی اول خودت بعد دیگران؟ 19.75
از 1 تا 20 چقدر میگی اول خانواده بعد دیگران؟ 15
از 1 تا 20 چقدر خونسردی؟ 18
از 1 تا 20 چقدر خودشیفته ای؟ 14
از 1 تا 20 چقدر از زندگیت راضی هستی؟ 10
از 1 تا 20 چقدر اعتماد به نفست بالاست؟ 5
از 1 تا 20 چقدر هنرمندی و همه هنری داری؟ منفی :)
از 1 تا 20 چقدر به طالع بینی خردادی ها معتقدی؟ 18.75
از 1 تا 20 چقدر زود خسته میشی؟ 14
از 1 تا 20 چقدر دوست داری همه کاری انجام بدی؟ 16
از 1 تا 20 چقدر همه کارات رو کامل انجام میدی؟ یعنی نصفه کاره ول نمی کنی.18
از 1 تا 20 چقدر شر و شوری؟ 3
از 1 تا 20 چقدر منطقی هستی؟ 16
از 1 تا 20 چقدر فکر می کنی مرد/زن زندگی هستی؟ 15
از 1 تا 20 چقدر کوشایی؟ 15
از 1 تا 20 چقدر عاشقی/عاشق میشی/عاشق شدی؟0
از 1 تا 20 چقدر آدم وفاداری هستی؟ به عهدت/دیگران.18
از 1 تا 20 چقدر خوش قولی؟17
از 1 تا 20 چقدر عاشق کارهای فکری هستی؟ 10
از 1 تا 20 چقدر خودت رو با محیط وفق میدی؟ 17
از 1 تا 20 چقدر حساس هستی؟ 18
از 1 تا 20 چقدر خلاقی؟0
رنگ مورد علاقت چیه؟ بنفش،و طوسی
 

شوکا88

New member
زندگی با خردادیا زندگی با ریسکه

زندگی با خردادیا زندگی با باده

رو حرف یه خردادی حساب کردن ، ینی خودت رو سرکار گذاشتی

رو بند خردادیا رخت پهن کردن ، ینی رو دست باد رخت پهن کردی

خردادی ینی یه روز افراط یه روز تفریط

خردادی ینی یه روز عاشق فرداش فارغ ;)

البته اینا چیزی از باحالی و جذابیت و ویژگیهای خاص و جالب و بمب خوشگذرونی بودن خردادیا کم نمیکنه ..خردادیا واقعا خاصن اینو یه اسفندی میگه ;)


تولدتون مبارک
:thanks:
اقا حالا ک نقل قول ازاده بگم
نالی فوق العادددددددددددددددددددده بود دقیق توصیف اخلاق متغیرشوووووووون
 

هانیه

Well-known member
اقا حالا ک نقل قول ازاده بگم
نالی فوق العادددددددددددددددددددده بود دقیق توصیف اخلاق متغیرشووووووووناره شوکا ازاده...

اخلاقشونم فوق العاده متغیررررررررررررررر وتنوعععععععععععععععععع طلب رو هم که نگووووووووووووووو اوفففففففففففف
 
آخرین ویرایش:

mahsast

New member
ناروین عزیزم اسپم بر تو حلاله...
فقط حال این خردادیای پز پزووو رو بگیر
کشتنمون بس که پز دادن

پ ن: حال خوبه خودم روزی به دنیا اومدم که به وجود تمامی خردادی ها پایان دادم:motat:

هووم؟؟؟؟ :New (6):

وجود خردادی های عزیز هیچ وقت به پایان نمیرسه حتی اگه خرداد تموم بشه:thumbsupsmileyanim:
حالا تیر میشه شما هم پز میدین:rolleyessmileyanim:
 

HASSAN.S

New member
فقط شهریوری هوراهوراهورا
گلن خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
 

پیچک

New member
وایییییی .... کی این خرداد تموم میشه ما راحت شیم؟

کشتین مارو چقد فخر میفروشین شماها... :p7977cujr38iyymsu8:
 
بالا