حدسم درست بود؟؟؟

zErOOn3

Well-known member
دقیقااااا


بعدی دیگه عاشق نمیشه
کـــم بــاش . . . اصلـا هـم نــگـران کـــم شـدنـت نـبــاش !
آنکس کـه اگـه کـم بـاشـی گــمـت کـنـد هـمانیست کـه اگــــر زیـاد بـاشـی حـیـفـت مـیـکـنـد...

بعله :a2d3:

- - - Updated - - -

دقیقااااا


بعدی دیگه عاشق نمیشه
کـــم بــاش . . . اصلـا هـم نــگـران کـــم شـدنـت نـبــاش !
آنکس کـه اگـه کـم بـاشـی گــمـت کـنـد هـمانیست کـه اگــــر زیـاد بـاشـی حـیـفـت مـیـکـنـد...

بعله :a2d3:
 
بالا